Tunnelmia careerian valmistujaisjuhlista Vantaalla ja Porvoossa 20.12.2023

20.12.2023

Vantaa:

Pääkaupunkiseudun valmistujaisjuhlassa vallitsi mahtava tunnelma, jota opiskelijat kuvasivat sanoin ja tuntein. Monet valmistuneista ilmaisivat halunsa jatkaa opintojaan edelleen.

Koulutusjohtaja Ulla Posti piti juhlissa puheen valmistuneille opiskelijoille. Tässä otteita puheesta:

“Työelämässä menestyminen edellyttää enemmän kuin pelkästään teknisiä taitoja. Se vaatii myös sitoutumista, intohimoa ja jatkuvaa oppimista. Olette osoittaneet näitä ominaisuuksia jo opiskeluaikana, ja ne ovat avainasemassa myös tulevaisuudessa. Älkää koskaan lakatko olemasta uteliaita ja haluamasta kehittyä ammatillisesti.”

Tilaisuudessa kuultiin myös valmistuneiden opiskelijoiden lausuma lähihoitajan lupaus.

Porvoo:

Porvoon valmistujaisjuhlat olivat myös täynnä lämpöä ja iloista tunnelmaa. Juhlissa puheen piti koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen. Tässä otteita hänen puheestaan:

“Osalle teistä tämä on se ensimmäinen tutkinto, jolla ponnistetaan kohti työelämää, toisilla taas taustalla saattaa olla jo aiemmat opinnot ja uudella tutkinnolla haette uudenlaista osaamista työuran varrelle. Kummin päin vaan, teidän sitoutumisenne opiskeluun on tehnyt tästä hetkestä mahdollisen, ja olette ansainneet sydämelliset onnittelut.

Opiskelunne on osunut mielenkiintoiseen aikaan, jossa toimintaympäristössämme on tapahtunut lukuisia muutoksia, osa niistä on ollut yhteiskunnallisia muutoksia, taloudellinen toimintaympäristö on hetkellisesti muuttunut, ja osa muutoksista taas liittyy ympärillämme nopeasti muuttuvaan ja kehittyvään maailmaan, kuten teknologiseen kehitykseen. Esimerkkinä tästä kehityksestä, viimeisen vuoden sisällä tekoäly on tehnyt selkeän esiinmarssin, ja se tulee mullistamaan monta ammattia.

Kokonaisuudessaan yhtenä isoimpana muutoksena, tahti on kiristynyt. Nykyisellään on huomattava, että mikään ei varsinaisesti ole niin pysyvää, kun varmuus siitä, että asiat tulevat elämään. Vuosia takaperin, koulusta valmistuneen ammattitaito saattoi riittää lähes koko työuraksi. Nykyään tulevaisuuden yhteiskunnan jäsenen on pystyttävä mukautumaan erilaisiin muutoksiin ja osaamisen vaateisiin, huomattavasti lyhyemmällä aikataululla kuin aiemmin. Asioista selvän ottaminen ja uuden asian omaksuminen nopeallakin aikataululla on tärkeä nykyhetken ja tulevaisuuden taito, johon opintonne on teitä valmistanut.”

Opettaja Olli Juhola ja opiskelijat, jotka valmistuivat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta.

Careeria onnittelee kaikkia valmistuneita! Kiitos myös Careerian henkilökunnalle ja kotijoukoille tuesta.