Työelämä 2035 – Careerian tulevaisuusfoorumi 18.9.2023

31.8.2023

Paperilintu kolmena kuvana: lintu vedessä, lintu lentoon lähdössä ja lintu lennossa.

Minkälaisia ovat tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeet? Minkälaista koulutusta ja millaisia oppimisympäristöjä tarvitsemme, jotta nämä tarpeet täyttyvät? Miltä näyttää Careerian ja työelämän yhteistyö, jonka avulla kykenemme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja hyödyntämään mahdollisuudet?

Careerian johtoryhmä tapaa kumppanuusyritystemme johtoa Haikon kartanossa järjestettävässä tulevaisuusfoorumissa 18.9.2023. Ohjelmassa on tulevaisuusaiheisia alustuksia sekä yhteistä työskentelyä, jolla tavoitellaan strategisen tason näkökulmia koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön. Kyseessä on Careerian ensimmäinen tulevaisuusfoorumi ja se kokoaa yhteen Itä-Uudenmaan kuntatoimijoita sekä yrityksiä. Pohjana hyödynnetään Careerian keräämää ennakointitietoa sekä mm. Sitran megatrendejä.

Ydintoimintojen työelämäfoorumit ja johdon tulevaisuusfoorumi ovat olennainen osa Careerian työelämän kanssa tekemää verkostoyhteistyötä. Sekä työelämäfoorumit että tulevaisuusfoorumi tuottavat ennakointitietoa:

  • Työelämäfoorumit tukevat Careerian koulutusten arjen ja koulutuspalveluiden kehittämistä sekä yksiköiden tekemää asiakkuustyötä. Kohderyhmiä foorumeissa ovat yksikön keskeisimmät asiakkuudet.  
  • Tulevaisuusfoorumi tukee strategiatyötä ja johdon päätöksentekoa. Kohderyhmänä tässä foorumissa on Careerian alueellisesti keskeisimpien asiakas- ja kumppaniorganisaatioiden johto.  

Ennakointitieto sekä kooste Tulevaisuusfoorumissa 18.9. saavutettavista yhteisistä strategisista näkökulmista julkaistaan myöhemmin palvelemaan Itä-Uudenmaan kuntatoimijoita ja yrityksiä sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyön edelleen kehittämistä.

Lisätietoa:
Satu Tenhovirta
satu.tenhovirta(a)careeria.fi
puh. 040 676 5858