Työelämä 2035 -tulevaisuusfoorumi pohti tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeita

19.9.2023

Seminaaritila, jossa puhuja etualalla valkokankaan edessä ja yleisö istumassa pienryhmissä pöytien äärellä.

Työelämä 2035 – Careerian tulevaisuusfoorumi pohti 18.9.2023 Haikon Kartanossa yhdessä Itä-Uudenmaan kuntatoimijoiden ja yritysten edustajien kanssa työelämän tulevaisuutta ja sitä, minkälaisia ovat tulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeet. Työskentelyn alkuun kuultiin pohdintaan perspektiiviä antava tieteen kansantajuistajana tunnetun Esko Valtaojan puheenvuoro.

Terveiset avauspuheenvuoroista

Careerian rehtori ja toimitusjohtaja Pasi Kankare:
”Koulutamme työvoimaa sinne, missä sitä tarvitaan.”

Careerian hallituksen puheenjohtaja Mikko Valtonen:
”Tulevaisuudessa lasten määrä pienenee, työikäisiä on vähemmän, seniori-ikäisten määrä kasvaa ja yritysten mukaan työvoimapula on kasvun este. Juuri tähän tilanteeseen Careeria etsii yhdessä työelämän kanssa ratkaisuja, jotta turvaamme työvoiman saatavuuden, nuorille eväät työelämään ja elämään sekä mahdollistamme muille jatkuvan osaamisen kehittämisen. Tulevaisuus rakennetaan yhdessä.”

Esko Valtaoja, professori emeritus, Turun yliopisto:
Kuusi faktaa tulevaisuudesta:

 1. Meidän on pakko ajatella globaalisti.
 2. Työn tekijöitä on tulevaisuudessa vähemmän.
 3. Työtä tehdään yhä vähemmän.
 4. Yhä harvempi tekee sellaisia asioita, joiksi työ vielä 100 vuotta sitten ymmärrettiin. Nuorille tärkeintä on kiinnostava työ ja tasapaino muun elämän kanssa.
 5. Ihmisiä tulisi kouluttaa ammatteihin, joita ei vielä edes ole olemassa: robottiturvallisuuden tarkastaja, tavaroiden pelastaja, ennakoija, kaupunkiviljelija, omavaraiskonsultti…
 6. Maailma on muuttunut kaikin mahdollisin tavoin, koska olemme viimeiset 200 vuotta vaurastuneet ja vaurastumme edelleen. Tarvitaan realistista optimismia ja niiden hyvien asioiden näkemistä, joita maailmassa todella tapahtuu eikä keskitytä vain siihen negatiivisuuteen, jota joka päivä ympärillämme kuulemme.

Tieteen kansantajuistajan Esko Valtaojan sanoin: ”Otetaan ennakointiin riittävän pitkä perspektiivi eikä katsota maailmaa mustien lasien läpi, jolloin nähdään vain uhkat. Keskitytään pitkiin, hitaisiin positiivisiin muutoksiin ja katsotaan maailmaa realistisesti.”

Mies tietokoneen äärellä pitämässä esitystä yleisölle, taustalla valkokankaalla on teksti: onko työllä tulevaisuutta.

Työ jatkuu

Hyvät asiat syntyvät yhteistyössä. Kiitos kaikille Työelämä 2035 -tulevaisuusfoorumissa mukana olleille! Työ jatkuu.

Työelämä 2035 -tulevaisuusfoorumi oli avaus laajalle yhteistyölle, joka jatkuu verkoston säännöllisinä tapaamisina vuosittain. Tavoitteena on osaamis- ja koulutustarpeiden tunnistaminen ja niihin entistäkin parempi vastaaminen.

Ennakointiyhteistyön tuloksena lista asioita, joihin voidaan yhdessä vaikuttaa

Ensimmäisessä 18.9.2023 pidetyssä tulevaisuusfoorumissa löydettiin yhteistyössä useita asioita, joihin kuntatoimijat ja yritykset sekä oppilaitokset voivat yhteistyössä vaikuttaa:

 • Tulevaisuustyöskentelylle on tarvetta. Emme tunne tulevaisuutta, mutta tilannekuvaa on tärkeä rakentaa yhdessä koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa, jotta edistämme samoja asioita.
 • Muuttuviin osaamistarpeisiin tulee reagoida proaktiivisesti. Osaamistarpeissa korostuu moniosaajuus, kielitaito, digitaidot, yhteistyötaidot ja itseohjautuvuus, kädentaitoja unohtamatta. Vastuullisuusosaaminen on tulevaisuuden työelämätaito.
 • Työhön liittyvät arvot muuttuvat. Tulevaisuudessa korostuu toive työn joustavuudesta ja merkityksellisyyden kokemuksen syntyminen muustakin kuin työstä.
 • Tutkintokeskeisyydestä on siirryttävä osaamiskeskeisyyteen. Kaivataan tutkintojen uudistamista, työelämälähtöisiä tutkinnon rakenteita ja osaamiskokonaisuuksia sekä vetovoimaisempia koulutusten nimiä.
 • Koulutuspalveluja tuotetaan siellä, minne väestö keskittyy.
 • Etä- ja hybridityön lisääntyessä toimitiloja tarvitaan vähemmän.
 • Työelämän veto- ja pitovoimaa tulee lisätä yhteistyössä. Osaamisen kehittämisen tarjoaminen on työnantajalle kilpailuetu.
 • Opettajan rooli on keskeinen. Opettajien toivotaan olevan läsnä työelämässä ja toimivan sillanrakentajina opiskelijoiden vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden yhdistämisessä.

Työ jatkuu löydettyjen näkökulmien tarkemmalla tutkimisella ja yhteisten ratkaisujen hakemisella asioiden eteenpäin viemiseksi. Tulosten pohjalta lähdetään kehittämään Tulevaisuusfoorumiverkoston skenaariotyöskentelyä. Lisäksi tuloksia hyödynnetään Careerian strategiatyöskentelyssä sekä yksiköiden työelämäfoorumeissa vuonna 2024.

Lisätietoa:
Satu Tenhovirta
satu.tenhovirta(a)careeria.fi
puh. 040 676 5858

Paperilintu kolmena kuvana: lintu vedessä, lintu lentoon lähdössä ja lintu lennossa.
Transform and succeed or Success transformation and improving as a leadership in business through innovation and evolution concept with paper origami changed for the better.