Työelämä tänään ja huomenna – ajoneuvoalan, kone- ja tuotantotekniikan sekä logistiikan työn ja tekijöiden kohtaaminen Careeriassa

5.3.2024

Nainen luokkatilan edessä pitämässä puheenvuoroa, yleisö istuu pöydässä U-muodossa.

Careerian Perämiehentien toimipisteessä Porvoossa 29.2.2024 pidetty työelämäfoorumi toi yhteen työelämän edustajat ja tulevat osaajat, kun Borealis Polymeters Oy, Eezy Henkilöstöpalvelut, Ensto ja Porvoon kaupungin työllisyyspalvelut esittelivät Careerian opiskelijoille työmahdollisuuksia ja kertoivat työskentelystä edustamillaan aloilla.

Päivän aikana pohdittiin myös yhdessä työelämäyhteistyötä, sen kehittämismahdollisuuksia sekä ajoneuvoalan, kone- ja tuotantotekniikan sekä logistiikan veto- ja pitovoimaa, jotta yrityksillä olisi jatkossakin riittävästi osaajia.

Työelämän edustajat esittelivät opiskelijoille tarjoamiaan mahdollisuuksia

Netta Vainio ja Jari Nikula kertoivat Borealis Polymeters Oy:n opiskelijayhteistyöstä. Moni löytää reitin työhön Borealis Polymetersille harjoittelun kautta. Harjoituspaikkoihin haetaan syksyllä, ja nyt vuoden alussa aloittaneista harjoittelijoista suuri osa työllistyy kesätöihin. Lisäksi ammattiopinnot on mahdollista suorittaa loppuun oppisopimuksella työpaikalla.

Borealis Polymetersillä on eläköitymisen ja muiden muutosten myötä operaattorin paikkoja auki uusille osaajille jatkuvasti. Netta Vainio toivottikin opiskelijat tervetulleiksi yritykseen, kun tutkinto on ”plakkarissa”.

Nainen ja mies sinisissä puseroissa pitämässä esitystä työsalissa, valkokankaalla kuva Borealis Polymeters Oy:n tehtaasta.

Tiina Laukkanen Eezy Henkilöstöpalveluista toi esille mahdollisuuden päästä sisään työelämään Eezy Henkilöstöpalvelujen kautta. Yritys työllistää monipuolisesti erilaisiin tehtäviin, ja Tiina Laukkanen rohkaisi opiskelijoita hakemaan töitä Eezyn kautta ja kannusti ”ihan kaiken olevan mahdollista”.

Tummahiuksinen, valkopuseroinen nainen luokan edessä pitämässä esitystä, vieressä roll-up, jossa lukee Eezy ja vapaus työhön.

Enston Elina Koski ja Tomi Suntio kannustivat opiskelijoita olemaan yhteydessä ja tiedustelemaan esimerkiksi paikkaa työelämässä oppimisen jaksolle. Kesätöitäkin yritys tarjoaa 18 vuotta täyttäneille sekä tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman kautta myös alle 18-vuotiaille.

Mustapuseroinen, silmälasipäinen mies pitämässä esitystä työsalissa, vieressä roll-up, jossa lukee Ensto, feel connected.

Porvoon työllisyyspalveluista paikalla olivat Mari Kuusaro, Siru-Sue Seppänen ja Johan Park-Björklund. He tukevat asiakkaitaan työnhaussa, oman osaamisen kehittämisessä sekä työhön kuntoutumisessa ja tukevat työnantajia työllistämisessä. Lisäksi tarjolla on Ohjaamon palvelut alle 30-vuotiaille.

Kolme henkilöä luokan edessä kertomassa Porvoon työllisyyspalveluista opiskelijoille.

Päivän aikana muistutettiin opiskelijoita myös mahdollisuudesta edistää oman alan kesätöissä opintoja oppisopimuksella. Tämä on mahdollista, jos työtunnit ovat viikossa yli 25 tuntia.

Jatkuva vuoropuhelu tärkeää

Careerian ajoneuvoalan, kone- ja tuotantotekniikan sekä logistiikan nyt toteuttama työelämäfoorumi, joka toi opiskelijat ja työelämän yhteen, sai kiitosta. Esittelypisteillä vierailleet opiskelijat antoivat hyvää palautetta kaikille esittelijöille. Myös työelämän edustajat kokivat hyvänä verkostoitumismahdollisuuden tulevien osaajien kanssa.

Joukko opiskelijoita työsalissa kuuntelemassa Borealils Polymeters Oy:n edustajien esitystä.

Työelämälle on tärkeää saada uusia osaajia ja työn jatkajia henkilöstön eläköityessä. Opiskelijoiden työelämäjaksot koetaan hyvänä asiana, jolloin opiskelijoiden kautta kulkee opetukseen tietoa reaalityöelämän käytännöistä ja alan tilanteesta. Myös vastaavasti opettajien tutustumisjaksot yrityksissä koetaan hyvänä asiana. Lisäksi yritysvierailuihin kannustettiin puolin ja toisin.

Työelämän suunnalta tärkeänä pidetään tutkintotarjonnan lisäksi myös räätälöityjä ratkaisuja ja osatutkintoja juuri oikeaan tarpeeseen. Tässä vuoropuhelulla on suuri merkitys, että tarjonta kohtaa kysynnän.

Eväinä elämään työelämätaitoja, kannustusta ja positiivista asennetta

Ihmisiä pöydän ääressä keskustelemassa, taustalla kolme roll-upia, joissa on Careerian logot ja tietoa eri toimialoista.
Ihmisiä keskustelemassa pöydän äärellä.

Päivän päätteeksi keskusteltiin keinoista avata entistäkin paremmin niitä työllistymismahdollisuuksia, joita eri tutkinnot tarjoavat. Keskusteluissa todettiin, että yhdellä tutkinnolla tai koulutuksella edetään hyvinkin erilaisiin tehtäviin. Opiskelualan kuvaus ei aina avaa riittävästi nuorelle ihmiselle mihin kaikkiin tehtäviin tutkinnolla voi työllistyä. Esimerkiksi autopuolen asentaja voi hyvin työllistyäkin automaatioalalle. Näitä mahdollisuuksia olisikin hyvä saada entistä paremmin kirkastettua opiskelijoille, jotka tekevät valintojaan tulevaisuudestaan työelämässä. Työelämä kaipaa sopivia tyyppejä, joilla on asenne kohdallaan.

Lopuksi keskusteltiin vielä työelämätaidoista ja Z-sukupolvelle ominaisista piirteistä. Välillä on syytä muistuttaa opiskelijoita kädestä pitäen ihan perustaidoista kuten työajoista tai puhelinkäyttäytymisestä. Työnantajienkin tulee toisaalta ymmärtää uuden sukupolven erilaisia tapoja suhtautua työhön ja elämään. Keskustelussa todettiinkin lopuksi: ”Eivät nuoret ole pilalla, maailma muuttuu.”