Työelämälähtöistä koulutusta perhepäivähoitajille Careerian ja Kultapalat-ketjun yhteistyönä

30.5.2023

Muistikirja, kahvikuppi ja kynä

Syyskuussa 2023 alkaa Careeria Oy:ssä verkkokoulutuksena kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon, perhepäivähoidon osaamisalan koulutus. Monialainen ammatillinen oppilaitos Careeria ja Kultapalat-perhepäivähoitoketju ovat aloittaneet tätä koulutusta varten yhteistyön, jonka tavoitteena on vahvistaa perhepäivähoitajien osaamista.

Unelmoin tästä jo vuosi sitten, että jokaisella perhepäivähoitajalla olisi mahdollisuus syventää osaamistaan. Otin yhteyttä Careeriaan, ja aloimme miettiä, miten se parhaiten toteutuisi. Perhepäivähoitaja toteuttaa monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta, ja toimii vastuullisena kasvattajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa tavoitteellista varhaiskasvatusta yhteistyössä perheiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa, ja siksi tällainen tutkinto on todella tärkeässä roolissa, Kultapalat-ketjun perustaja ja johtaja Jenny Salo kertoo. Kultapalat-ketjussa starttaa Kultapalat opintopolku, jonka kautta voi suorittaa perhepäivähoitajan tutkinnon ketjuyrittäjän työn ohessa.

Pyrimme enenevässä määrin tekemään yhteistyötä työelämän kanssa koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa, ja tämä on hyvä esimerkki siitä. Yhteistyön avulla voimme varmistaa, että alalla tapahtuvat muutokset huomioidaan ja opetuksen sisällöt vastaavat alan tämän hetken tarpeita. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perhepäivähoidon osaamisalan opinnot kohdistuvat perhepäivähoidossa toteutettavaan pienten lasten hoitoon ja varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen perhepäivähoitokodissa. Keskeisiä teemoja opinnoissa ovat myös yhteistyö vanhempien ja muiden tahojen kanssa sekä lasten kehityksen ja oppimisen tukeminen kertoo koulutuksen vastuuopettaja Outi Pälli.

Syyskuussa alkavan motivoituneille perhepäivähoitajille tarkoitetun koulutuksen kautta saa pätevyyden ja valmiuksia toimia hoitajana ja kasvattajana varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä perhepäivähoidossa. Tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena tai yrittäjän oppisopimuskoulutuksena. Opiskelu tapahtuu työn ohessa ja tutkinnon osia suoritetaan perhepäivähoitotyössä näytöillä. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, jolloin siihen voi osallistua eri puolilta Suomea. Koulutuksen kesto on noin 1–1,5 vuotta ja tarkentuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Avoin haku koulutukseen on auennut huhtikuussa.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat perhepäivähoitajina ilman alan koulutusta tai haluavat syventää osaamistaan perhepäivähoitajan työssä. Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Hakijoilla tulee olla käytössään tietokone ja kohtuullisen hyvät tietotekniset taidot. Careeriasta saa tarvittaessa ohjausta ja apua. Koulutuksen monipuolinen sisältö takaa sen, että virallisen pätevyyden lisäksi tutkinnon suorittaneella on hyvät valmiudet työskennellä kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana. Halutessaan hakija voi sisällyttää opintoihinsa myös yrittäjyyden opintoja.

On todella hyvä, että meidän Kultapalat opintopolun kautta on nyt mahdollista opiskella työn ohessa kasvatusalan ammattilaiseksi. Uskon kovasti, että koulutus innostaa alalle myös uusia tekijöitä, sillä se antaa hyvät valmiudet toimia yksityisenä perhepäivähoitajana esimerkiksi meidän ketjussamme. Koulutuksen kautta voi parantaa myös omia ansioitaan ketjuyrittäjänä.

Kehittyminen ja uudistuminen ovat meidän ketjullemme tärkeitä arvoja, joten tällainen koulutusmahdollisuus on herättänyt mielenkiintoa meidän ketjuyrittäjissämme. Meidän ketjumme unelma on tuottaa maailman parasta varhaiskasvatusta. Se on lahja lapsuudelle, Salo kertoo.

Lisää infoa koulutuksen sisällöstä: https://careeria.fi/koulutus/kasvatus-ja-ohjausalan-ammattitutkinto-perhepaivahoitaja/

Lisätietoja:

Outi Pälli, opettaja, Careeria, 0400 464 367, outi.palli@careeria.fi

Jenny Salo, ketjujohtaja, Kultapalat Oy, 044 090 1107, jenny.salo@kultapalat.fi

Kultapalat Oy on porvoolainen, vuonna 2020 perustettu perhepäivähoitoketju, hoidossa lähes 50 hoitolasta. Yritys on tällä hetkellä Suomen ainoa, kasvava perhepäivähoitoketju. Hoitopaikkoja löytyy Porvoosta, Tuusulasta, Riihimäeltä, Espoosta, Kirkkonummelta ja Helsingistä. www.kultapalat.fi