Uudella työelämävaltaisella koulutuksella tekijöitä varhaiskasvatukseen

4.3.2022

Lapsia ja aikuisia leikkimässä pellolla, taustalla Porvoon vanha kaupunki.

Careeria ja Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelut vastaavat yhdessä työntekijäpulaan käynnistämällä elokuussa uuden, työelämään johtavan Startti varhaiskasvatukseen
-osatutkintokoulutuksen. Tällä työelämävaltaisella koulutuksella halutaan helpottaa alan työntekijäpulaa madaltamalla koulutukseen hakeutumisen kynnystä ja lisäämällä varhaiskasvatustyön vetovoimaisuutta. Hakuaika on 1.3.–24.4.2022 ja koulutus järjestetään 22.8.2022–10.6.2023. Koulutus on osa Porvoon kaupungin Vaikuttava Varhaiskasvatus -hanketta.

Päiväkotiryhmä turvaliivit päällä kävelyllä Porvoon vanahan kaupungin kujalla.

Startti varhaiskasvatukseen -osatutkintokoulutuksella työelämään

Varhaiskasvatus tarvitsee osaavia työntekijöitä ja sijaisia. Careerian ja Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen yhdessä toteuttama lukuvuoden mittainen osatutkintokoulutus on hyvä vaihtoehto sellaisille henkilöille, jotka harkitsevat alanvaihtoa, mutta eivät ole valmiita sitoutumaan pitkään koulutukseen. Startti varhaiskasvatukseen -koulutus tarjoaa alasta kiinnostuneille tai vuorotteluvapaata harkitseville matalan kynnyksen mahdollisuuden tutustua päiväkotityöhön ja varhaiskasvatukseen työpaikkana. Opinnot sopivat myös alalla jo toimiville tai sijaisille ammatillisen osaamisen kasvattamiseen. Opiskelu on työelämävaltaista. Careerian teoriaopintojen lisäksi osaamista hankitaan käytännön tekemisen kautta päiväkodissa.

Palkitsevaa työtä lasten kanssa ja mahdollisuus jatkaa opintoja

Varhaiskasvatustyö on palkitsevaa ja vaihtelevaa työtä lasten kanssa ja tarjoaa mahdollisuuden seurata heidän kasvuaan ja kehitystään. Careerian ja Porvoon kaupungin yhdessä suunnittelemassa koulutuksessa kiinnostuneet pääsevät tutustumaan varhaiskasvatukseen monipuolisesti niin teorian kuin käytännön avulla. Tavoitteena on saavuttaa valmiudet työskennellä lasten kanssa. Koulutus rakentuu lähihoitajakoulutuksen osista, ja osallistujat voivat halutessaan hakeutua jatkamaan opintoja lähihoitajaksi: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys. Startti varhaiskasvatukseen -koulutuksessa jo suoritetut tutkinnon osat tunnustetaan tällöin osaksi suoritettavaa tutkintoa.

22.8.2022–10.6.2023 järjestettävä 80 osaamispisteen koulutus sisältää:

  • yhden orientoivan tutkinnon osan: Työelämässä toimiminen
  • kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen

Orientaatio Careeriassa toteutetaan ajalla 22.8.–16.9.2022 (4 opetuspäivää viikossa oppilaitoksella).
Työelämävaltainen oppiminen toteutetaan ajalla 19.9.2022–10.6.2023 (1 opetuspäivä viikossa oppilaitoksessa ja 4 päivää työskentelyä päiväkodissa viikossa).

Viisi pientä lasta seisovat käsi kädessä selin kameraan ja katsovat Porvoon vanhan kaupungin suuntaa.

Tarjolla 20 opiskelupaikkaa varhaiskasvatuksen parissa

Opiskelijavalinnat 20 hengen Startti varhaiskasvatukseen -ryhmään tehdään Careerian ja Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen yhteistyönä. Osallistujat ovat Careerian opiskelijoita. Porvoon kaupunki tarjoaa kaikille koulutukseen valituille koulutussopimuspaikan Porvoon kaupungin päiväkodeissa. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Koulutukseen osallistuvilla on kuitenkin mahdollisuus tehdä lyhyitä palkallisia sijaisuuksia päiväkodissa.

Hakijoille järjestetään sekä kielitesti että soveltuvuushaastattelut, joihin hakijat saavat kutsun. Kielitesti pidetään 3.5.2022 ja soveltuvuushaastattelut 18.5. tai 19.5.2022.

Kielitaitovaatimuksena B1.1

Koulutuksen kielitaitovaatimuksena on B1.1 taso, joka tarkoittaa, että osallistuja:

  • pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa (vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa)
  • pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin (viestintästrategioiden käyttö)
  • osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt ja pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiin kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia (viestinnän kulttuurinen sopivuus)
  • ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästi ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä (tekstien tulkintataidot)
  • osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista ja käyttää melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa (tekstien tuottamistaidot)

Lisää tietoa B1.1 tason kielitaitovaatimuksista Opetushallituksen sivulta: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko, https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kehittyvan-kielitaidon-tasojen-kuvausasteikko

Lisätietoa koulutuksesta:
Outi Tirkkonen, Careeria, outi.tirkkonen@careeria.fi, puh. 040 673 4010
Minna Lampenius, Porvoon kaupunki, minna.lampenius@porvoo.fi, puh. 040 564 5649

Kuvat: Porvoon kaupunki