5 syytä, miksi ammattikoulu on erinomainen vaihtoehto nuorelle

24.1.2023

Nuoria opiskelijoita istumassa penkillä ja lattialla.

Yhteishaku starttaa pian ja monet nuoret pohtivat kuumeisesti tulevia valintojaan: ammattikoulu, lukio vai ehkäpä kaksoistutkinto? Minne hakea opiskelemaan ja mikä on se oma juttu? Kokosimme 5 syytä, miksi ammattikoulu on erinomainen vaihtoehto nuorelle.

1. Ammattikoulussa opitaan tekemällä

Jokaisella meistä on se oma, itselleen luontaisin tapa oppia. Toisille se on lukeminen ja toisille se on tekeminen. Ammattikoulussa opiskelun pääpaino onkin käytännönläheisessä opiskelussa teorian sijaan. Opiskeluun sisältyy tietenkin myös tietosisältöjä, mutta ydinosaaminen hankitaan syventävässä työelämän harjoittelussa. Koeviikkojen sijaan kaikki osaaminen näytetään. Työssäoppimisessa varmistetaan myös, että työtehtävät vastaavat tutkinnon tavoitteita.

2. Opiskelu ottaa huomioon yksilön

Careeriassa jokaisen opiskelijan polku suunnitellaan henkilökohtaisten vahvuuksien mukaan. Valittua tutkintoa voidaan muokata yhdistämällä siihen tutkinnon osia jostain toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai jopa erikoisammattitutkinnosta. Tärkeintä on, että jokainen voi saavuttaa tutkinnon tavoitteet hänelle sopivalla tavalla.

Opiskelu ei ole kaavoihin sidottua vaan mukautuvaa, ja muutoksia voidaan tehdä läpi opiskelun. Opiskelu ottaa huomioon erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset oppijat. Joskus opiskelija työllistyy jo opiskelun aikana, jolloin opiskelumuoto voidaan vaihtaa oppisopimukseksi.

3. Voi suorittaa samalla myös lukion ja kirjoittaa ylioppilaaksi

Tiesitkö, että ylioppilastutkinnon voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon rinnalla? Kaksoistutkinto on hyvä vaihtoehto heille, jotka kaipaavat opiskeluun lisää haastetta ja haluavat parantaa jatko-opintovalmiuksia. Ammattiopinnot tarjoavatkin hyvää vaihtelua lukio-opinnoille ja päinvastoin.

Kaksoistutkinnon tekijät valitsevat kahden tutkinnon opintoihin viisi lukion oppiainetta. Lukiossa suoritetut opinnot sisällytetään ammatillisiin opintoihin. Se tarkoittaa, että esim. lukiossa opiskellut äidinkielen kurssit tunnustetaan äidinkielen pakollisiin ja valinnaisiin osaamistavoitteisiin. Kiinnostus kahden tutkinnon opintoihin kysytään alustavasti yhteishaun hakulomakkeella.

4. Ammattikoulu antaa erinomaiset eväät tulevaan

Perustutkinnon suorittaminen antaa nuorelle yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Valmistumisen jälkeen nuori voi hakea esimerkiksi ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Careeriassa voi opiskella ammatillisten perusopintojen aikana myös ammattikorkeakouluopintoja väyläopintojen kautta. Väyläopinnoissa opiskelija voi suorittaa 30 opintopistettä AMK-opintoja.

Väyläopinnot vaativat vahvaa kiinnostusta ja halua panostaa opiskeluun, mutta antavat hyvät valmiudet AMK:n pääsykokeita varten. Lisäksi opinnot saa alakohtaisesti tunnustetuksi osaksi AMK-tutkintoa kyseisessä AMK:ssa, jolloin suoritetut opinnot edistävät AMK-tutkinnon edistymistä.

Mikäli väyläopinnot tuntuvat liian isolta kokonaisuudelta, niin kurkistuskurssit tarjoavat pienen kokonaisuuden korkeakoulun opintoihin. Tällä tavoin opiskelija pääsee näkemään, millaista opiskelu tulisi mahdollisesti jatkossa olemaan.

5. Työelämässä oppiminen kerryttää arvokasta kokemusta ja osaamista

Jos työnantajat jotain arvostavat, niin työkokemusta. Ammattikoulussa arvokasta työkokemusta kertyy läpi opiskelun ja moni opiskelija onkin löytänyt ensimmäisen työpaikkansa opiskelun aikana suoritetun harjoittelun kautta. Työkokemus on myös valtti kesätöitä etsiessä ennen valmistumista.

Ammatillinen koulutus ei sulje ovia, vaan avaa lukemattomia mahdollisuuksia. Tutustu Careerian tarjoamiin mahdollisuuksiin ja lue lisää yhteishausta.
Tänä vuonna yhteishaku on avoinna 21.2.–21.3.2023.