Amis nyt: Mitä mahdollisuuksia se tarjoaa nuorelle?

29.1.2024

Kevään yhteishaku käynnistyy 20.2.2024 ja moni nuori sekä huoltaja on hakuvaihtoehtoja pohtiessaan uuden edessä. Tästä blogista voi olla apua, jos ammatillinen oppilaitos eli tuttavallisemmin amis opiskelupaikkana on vielä mysteeri.

Nuoren opiskelupaikan valinta herättää vanhemmissa monenlaisia kysymyksiä, sillä kyse on nuoren ehkä tähän ikään mennessä tärkeimmästä päätöksestä.

  • Mitä amiksessa opiskelu tänä päivänä on?
  • Millaiset eväät opiskelu amiksessa antaa jatkon varalle?
  • Kumpi on jatko-opiskelun näkökulmasta parempi vaihtoehto, amis vai lukio?
  • Ja ennen kaikkea, mikä olisi omalle nuorelle juuri se vaihtoehto, jossa hänen vahvuutensa pääsisivät parhaiten esille?

Careerian opinto-ohjaaja Riina Salmiselta näitä asioita kysytään usein, joten hän on oikea henkilö avaamaan aihetta tarkemmin.

Millainen opiskelupaikka amis on nykyään?

Nykypäivän ammatillinen koulutus on käytännönläheistä, työllistymiseen tähtäävää ja yrittäjyyteen valmentavaa. Se myös antaa aiempaa paremman jatko-opintokelpoisuuden.

Nykyään oman alan työtehtäviin tutustuminen opiskelun aikana korostuu amisopinnoissa vielä enemmän kuin ennen. Puhumme osaamispisteistä, jotka tarkoittavat osaamisen näyttämistä aidoissa työtehtävissä. Sitä kautta luettu teoria sitoutuu aina käytäntöön. Pelkkiä kokeita tai tehtäviä tekemällä opinnot eivät etene.

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 opintopisteestä, joista 145 opintopistettä on ammatillisia ja 35 yhteisiä tutkinnon osia.

Minkä tyyppiselle opiskelijalle amis sopii?

Amis on hyvä valinta erityisesti nuorelle, joka ei niinkään ole lukijatyyppiä, vaan pitää toiminnallisuudesta. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeä osa motivoivaa opiskelua, ja amiksessa niitä on tarjolla myös tekijätyypeille heitä itseään kiinnostavilla aloilla.

Jos amista verrataan lukion vaativuustasoon, lukuaineet ovat astetta helpompia. Amiksessa iso osa teoriatiedonkin oppimisesta tapahtuu käytännönläheisesti tekemisen ohessa: esimerkiksi ravintola-alan opinnoissa tehdään kokkihommia koko opiskelun ajan, ja lähihoitajaopiskelijoilla on tilat, joissa he harjoittelevat hoitamista.

Lue myös blogi: 5 syytä, miksi ammattikoulu on erinomainen vaihtoehto nuorelle

Millaiset mahdollisuudet amis antaa jatko-opiskeluun?

Monille huoltajille tulee edelleen yllätyksenä se, että ammatillinen tutkinto oikeuttaa hakeutumaan jatko-opintoihin aivan samoin kuin lukiokin. Hakukelpoisuuteen ei liity mitään alarajoituksia, joten amiksessa valittu ala ei estä hakeutumasta jatko-opiskelemaan jollekin muulle alalle.

Kaksoistutkinto eli lukio-opintojen suorittaminen ammatillisen tutkinnon rinnalla ei myöskään ole edellytys jatko-opintoihin pääsemiselle, vaikka se voikin parantaa jatko-opintovalmiuksia. Kaksoistutkinnon suorittanut opiskelija saa ammatillisen tutkinnon todistuksen lisäksi ylioppilastodistuksen suoritettuaan ylioppilaskirjoitukset, mutta lukion päättötodistusta hän ei saa.

Jatko-opiskelumahdollisuuksien kannalta ratkaisevinta on tietysti ammattiopinnoissa menestyminen ja numerot. Ammattikoulussa hyviä numeroita voi kuitenkin olla helpompi saada kuin lukiossa. Amiksen arvosanat 4 ja 5 vastaavat lukion arvosanoja 9 ja 10, joiden saaminen vaatii yleensä jo paljon työtä.

Lisäksi jatko-opintoihin pääsyyn vaikuttavat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen määrittelemät kiintiöt eli käytännössä se, kuinka suuri osa opiskelijoista valitaan ammattitutkintotodistuksen ja kuinka suuri osa lukiotodistuksen perusteella. Oppilaitokset saavat itsenäisesti päättää kiintiöistä, mutta suunta on ollut se, että ammattikoulun puolelta pääsee yhä paremmin eteenpäin. Jos opiskelija ei tule valituksi todistusvalinnassa, hänellä on mahdollisuus saada opiskelupaikka pääsykokeiden kautta.

Ammatillisissa opinnoissa voi nykyään myös tutustua ammattikorkeakouluopintoihin kurkistuskurssien kautta tai hakeutumalla väyläopintoihin. Väyläopinnot ovat amk-opintoja, joista osa sisällytetään amistutkintoon. Väyläopintoja suorittanut opiskelija voi hakeutua amk-opintoihin erillishaussa, jolloin hänen ei tarvitse kilpailla tuhansien muiden hakijoiden kanssa. Korkeakoulut päättävät itse kiintiöt myös väylien kautta tuleville ja sen, millä suoritetulla opintojen määrällä ja niistä saaduilla arvosanoilla väyläopintojen opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan erillisvalinnassa.

Jos nuorella on selkeä tavoite jatko-opiskeluun amiksen jälkeen, kannattaa siis tutustua jo alustavasti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakumenettelyihin ja kiintiökäytäntöihin.

2020-luvun amis on nuorille monia mahdollisuuksia avaava ponnahdusalusta, joka tarjoaa rennon ja innostavan tien sekä työn pariin että jatko-opintoihin. Careeriassa yhteishaun koulutuksia on yhteensä 16, Porvoossa ja Vantaalla.

Tutustu Careerian yhteishaussa 20.2.–19.3.2024 mukana oleviin tutkintoihin. »