Innostutaan innovoimaan

14.12.2022

Käsi pitää vihreää lappua, jossa lukee englanniksi: ilmasto muuttuu, miksemme mekin.

Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin. Osa kärsii kuumuudesta, osa kuivuudesta, osa myrskyistä ja osa jostain muusta negatiivisesta muutoksesta. Egyptin ilmastokonferenssin päätökset jäivät vaatimattomiksi, mutta tahto ja suunta kuitenkin tavoiteltuihin päästöjen pienentämiseen pysyivät. Lisäksi saatiin EU perustamaan rahasto auttamaan kehittyviä maita selviytymään ilmastomuutoksen aiheuttamista vahingoista ja menetyksistä, joilla tarkoitetaan siis tuhoja, joita ei enää voi estää tai joihin ei voi sopeutua. Tästä vastineeksi EU vaati tiukempia kirjauksia ilmastokriisin hillinnästä ja fossiilisten polttoaineiden alasajosta tehokkaammin.

Ilmastomuutoksen hillintä vaatii meiltä kaikilta tekoja joka päivä ja kaikessa toiminnassa. Kohtuullinen ja vastuullinen kuluttaminen ja kierrättämisen osaaminen ovat yhä tärkeämpiä kansalaistaitoja. Kotitaloudet ovat yksi tärkein taho ilmastomuutoksen hillinnässä. Taloudellinen kasvu ei ole enää se, mitä pitää tai mikä on hyväksyttävää tavoitella ilmastomuutoksen kustannuksella. Nyt on suunnattava kiinnostus uusien tuotantotapojen kehittämiseen kaikilla aloilla. Kierrätyksen kehittämisessä ja kierrätysmateriaalien kehittämisessä on tilaa valtavasti uusille innovaatioille. On uskomatonta, että kaikista materiaaleista kierrätetään vain alle 10 %. Lisäksi on muistettava sosiaalinen vastuu. Meille kaikille on riitettävä mahdollisuus hyvään elämään myös tulevaisuudessa ja näitä mahdollisuuksia pitää tasata koko pallolle.

Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen on käynnissä, mutta tuskastuttavan hitaasti, ja se osaltaan johtuu juuri innovaatioiden ja osaamisen puutteesta. Sitran selvityksen mukaan esim. rakennusalan osaamistarpeissa korostuvat elinkaariajattelu suunnittelusta ja materiaalinkehityksestä korjausrakentamiseen ja purkuvaiheeseen sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken. Muutos näkyy koko arvoketjussa: hankitaan kierrätettyjä raaka-aineita tai rakennuksen osia ja purku huomioidaan jo rakennuksen suunnittelussa. Näin suuri muutos rakentamisessa vaatii tietysti jatkuvaa muutosta tutkintojen perusteisiin, mutta myös opetuksen sisältöihin. Ennen kaikkea se vaatii innovaatioita kierrättämiseen ja uudelleen käyttöön sekä taitoja kannustaa näiden innovaatioiden tekemiseen. Perinteinen osaaminen pysyy vahvana, mutta laajenee uusilla kiertotalousosaamisilla. Ongelmanratkaisukyky, luovuus ja yhteistyökyky ovat lisäksi tulevaisuuden osaajien haluttuja ominaisuuksia.

Jaana Ekfors
Asiantuntija, vastuullisuus
Careeria

Aiheesta lisää:
Careeria mukana energiansäästötalkoissa