Nytt inom yrkesutbildningen i Borgå – kontinuerlig ansökan och studiestart varje månad!

18.1.2024

Neljä post-it -lappua pöydällä.

Yrkesutbildningen i Östnyland har kommit till en särskild punkt – Careeria erbjuder nu kontinuerlig ansökan och studiestart varje månad i merkonomstudierna!

Att studera till merkonom inom yrkesutbildningen ger en praktisk bild till dem, som vill bygga en karriär inom ekonomi och företagsledning. Kurser inom ekonomi, företagsekonomi, marknadsföring och försäljning, service design och så kallade gemensamma ämnen, erbjuds också som flerformsstudier. Flerform betyder, att du kan lära dig på jobbet, på kurser på nätet och i klassrumsundervisning.

Via kontinuerlig ansökan erbjuder vi nu studier med studiestart varje månad i Borgå! Dina studier stöds av en personlig utvecklingsplan för kunnande ”PUK” där studietid och form definieras. Tidigare arbetslivserfarenhet och avlagda examina kan förkorta studietiden. Detta studiealternativ passar särskilt vuxna. Den personliga utvecklingsplanen för kunnande uppdateras regelbundet, som stöd och hjälp för studiernas framfart. Om ditt modersmål är svenska, får du examenshandledning på svenska, om du vill. Studierna är, som arbetslivet, i första hand på finska och det är nuförtiden även vanligt att avlägga endast delar av examen.

Studera till merkonom inom yrkesutbildningen – praktiskt jobb stöder studierna

Yrkesutbildningen passar dem, som föredrar en mer praktisk inriktning på sina studier. I samarbete med en arbetsgivare lär du dig uppgifterna i praktiken och teoriundervisningen kan ske som nätstudier, detta möjliggör jobb samtidigt.

Målet är oftast att avlägga hela examen och efter avlagd examen har en merkonom kunnande i kundorienterad affärsverksamhet, kommunikation och interaktion samt ekonomiförvaltning. Redan under studietiden blir digitala miljöer bekanta för dig och du kan skapa nätverk – med både lärare och andra studeranden. Merkonomexamen ger basfärdigheter i företagsamhet, färdigheter i ekonomiskt tänkande och t ex att utveckla nya produkter, tjänster samt kundupplevelser.

Den studerande kan utgående från sina val få kunnande till exempel inom följande områden:

  • kundservice, försäljning och servicedesign
  • bokföring, löneräkning, fakturering och att sköta reskontra
  • arbete inom bibliotekstjänster
  • projektarbete och evenemangsproduktion
  • marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion
  • stödtjänster för personal och logistiktjänster
  • finansiella tjänster och hantering av kundrelationer
  • planering av företagsverksamhet och arbete i företag

Arbetsuppgifter för den, som avlagt examen

Experter inom affärsverksamhet behövs på alla olika områden i arbetslivet. Den som avlagt grundexamen har mångsidiga möjligheter att arbeta i uppgifter inom företag eller andra organisationer. Den som avlagt examen kan arbeta i olika organisationer med uppgifter inom till exempel kundservice och försäljning, marknadsföringskommunikation, servicedesign, ekonomi, kontors- eller bibliotekstjänster.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor! Du behöver inte ha en arbetsplats för yrkesproven vid ansökningsskedet.

Skicka in din ansökan inklusive bilagor här: Merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto | Careeria

Catharina Aarnio Wiksten
Lärare
Careeria