Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomi

Merkonomi monimuotokoulutus Porvoo - jatkuva haku - Aloitus: 5.6.2024 - Porvoo

Koulutus alkaa: 5.6.2024
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
Ei opiskelumaksua. Koulutuksesta lisää tietoa alla. Koulutukseen haku "Hae koulutukseen" -linkistä.

Hae koulutukseen Lisätietoja

Ota liiketoiminnan prosessit haltuun ja opiskele merkonomiksi!

Liiketoiminnan perustutkinnossa hankit monipuolista osaamista. Opiskelet kiinnostuksesi mukaan asiakaslähtöistä liiketoimintaa, palvelumuotoilua, myyntiä, markkinointia, taloushallintoa, projektien hallintaa, viestintää ja vuorovaikutusta. Merkonomina olet kuin kotonasi digitaalisissa ympäristöissä ja osaat verkostoitua ammatillisesti.

Liiketoiminnan perustutkinto mahdollistaa sinulle myös perustiedot ja –taidot yrittäjyydestä

Kenelle?

Liiketoiminnan perustutkinto sopii sinulle, joka haluat työskennellä asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, talouden tai toimiston erilaisissa tehtävissä.  Kokotutkinnon suorittamisen suomen kielen taitotaso vaatimus on B1 ja osatutkinnon suorittamisen A2.2.

Kielitaitovaatimus ja kielitaidon osoittaminen

Merkonomina voit työskennellä hyvin monipuolisissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi:

 • asiakaspalvelun ja myynnin,
 • markkinointiviestinnän,
 • palvelumuotoilun ja
 • toimisto- tai kirjastopalveluiden tehtävissä

Käytännön toteutus

Careeriassa voit opiskella merkonomiksi Helsingissä, Porvoossa, Vantaalla sekä verkossa. Voit täydentää osaamistasi myös suorittamalla tutkinnon osia. Laaja opintotarjontamme takaa sinulle yksilöllisen polun monipuolisine opintokokonaisuuksineen, joita toteutetaan lähipäivinä, webinaareina ja verkkokursseina.

Merkonomin opintojen aikana kasvatat osaamistasi myös työelämässä. Osoitat ammattitaitoasi näytöillä aidoissa työelämän tehtävissä.

Sinulla on mahdollisuus valita opintojesi käytännön toteutus oman elämäntilanteesi mukaan.

Päivätoteutus

Yhteishaun koulutuksissa opinnot painottuvat aluksi päivätoteutukseen ja myöhemmin työelämässä oppimisen alkaessa myös verkkototeutukseen. Päivätoteutuksessa opiskelet oppilaitoksessa keskimäärin 3-5 päivänä viikossa.

Monimuoto/verkkototeutus

Monimuoto/verkkototeutuksessa täydennät työelämässä hankkimaasi osaamista omien tarpeidesi ja yksilöllisen aikataulusi mukaan. Laaja opintotarjottimen tarjonta antaa mahdollisuuksia opiskella lähiopetuksessa ja/tai verkossa.

Teoriaopintoihin voit osallistua verkossa paikasta riippumatta. Tarvitset teoriaopintojen ohelle joko alan työpaikan tai työelämässä oppimispaikan.

Oppisopimusyhteistyö: Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Voit opiskella merkonomiksi oppisopimuskoulutuksessa, joka toteutetaan yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden kanssa. Opiskelet sekä lähi- että verkko-opetuksessa Careeriassa Helsingissä Herttoniemessä tai Vantaalla Tikkurilassa.

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla tutkintoon sopiva työpaikka. Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut solmii oppisopimuksen yhdessä sinun ja työantajasi kanssa.

Oppisopimuksen voit aloittaa joustavasti oman ja työpaikan tilanteen mukaan.

Oppisopimus: Helsinki, Porvoo ja Vantaa

Opiskelija hankkii itse tutkintoon sopivan työpaikan tai se voi olla nykyinen työpaikka. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa keskimäärin 25 h. Mikäli sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka, johon oppisopimus voidaan solmia sekä opiskeluun soveltuvat valmiudet, on  opiskelupaikkasi käytännössä varmistettu.

Tueksesi opintoihin saat Careerian vastuukouluttajan sekä työpaikalta työpaikkaohjaajan (usein lähin esihenkilö). Yrittäjän työpaikkaohjaajana voi olla toinen yrittäjä tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö.

Oppisopimuksella voit opiskella toimipisteissämme Porvoossa, Vantaalla, Helsingissä tai verkossa.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 1–3 vuotta.

Tutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomin tutkinnon suorittaneena sinulla on liiketoiminnan työtehtäviin tarvittavaa asiakaslähtöistä liiketoiminta-, viestintä- ja vuorovaikutus-, kielitaito- sekä talouden hallinnan osaamista.

 

Laajuus

Koko tutkinnon laajuus 180 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen kuvituskuva

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).  

 

Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa (55 osp)
 • Asiakaspalvelu 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta  20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen  15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp 
 • Finanssipalvelut 30 osp 
 • Henkilöstön tukipalvelut 15 osp 
 • Kirjanpito 30 osp 
 • Kirjaston tieto-ja opastamispalvelut 30 osp
 • Kirjastopalveluissa toimiminen 30 osp
 • Laskutus ja reskontra  15 osp 
 • Logistiikkapalvelut 15 osp
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp 
 • Myynti 30 osp 
 • Palkanlaskenta 30 osp 
 • Palvelumuotoilu 15 osp  
 • Projektissa toimiminen 15 osp  
 • Tapahtumatuotanto 15 osp 
 • Tilinpäätöskirjaukset 15 osp 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp 
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
Careerian paikalliset tutkinnonosat:
 • Myymälälogistiikka ja esillepano
 • Sähköinen kaupankäynti

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa. 

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Jatko-opinnot

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Luonteva jatko-opintoväylä liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneelle on esimerkiksi tradenomin opinnot ammattikorkeakoulussa.  

Yliopistossa voit suorittaa esimerkiksi kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon. 

Careerian opiskelijana voit suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiasi. ​ 

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Hae koulutukseen

Oppisopimus koulutus -yhteistyössä Stadin AO I 21.5.2024 jatkuva haku I

Oppisopimuskoulutus, joka toteutetaan yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden kanssa. Opiskelet sekä lähi- että verkko-opetuksessa Careeriassa, Helsingissä Herttoniemessä tai Vantaalla Tikkurilassa.

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla tutkintoon sopiva työpaikka. Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut solmii oppisopimuksen yhdessä sinun ja työantajasi kanssa.

Koulutuksen aloitus on Careerian Herttoniemen toimipisteessä. Seuraava aloitus syksyllä 2024. Ilmoitamme lisää kesäkuussa.

Opettaja: Tuula Nygren-Vainikainen

Monimuotototeutus Porvoo I 5.6.2024 jatkuva haku I

Yhteistyö työelämän kanssa on ammatillisen koulutuksen kulmakiviä. Työelämäjaksolla opiskelet koulutussopimuksella (palkaton) tai oppisopimuksella (työsuhde) – alalle työllistyminen on yhteinen tavoitteemme!

Koulutus on tarkoitettu sinulle aikuinen. Opiskelijaksi voit hakeutua milloin sinulle parhaiten sopii ja aloitus on kuukausittain henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Opiskelu on monimuotoista sisältäen sekä työelämäoppimista että teoriaopintoja. Aikaisempi työkokemus, arkioppiminen ja suoritetut tutkinnot vaikuttavat opintojen pituuteen. Hae koulutukseen!

Koulutusten aloituspäivät:

5.6.2024

 • viimeinen hakupäivä 20.5
 • hakijapäivä (haastattelu) 21.5.

14.8.2024

 • viimeinen hakupäivä 10.6
 • hakijapäivä (haastattelu) 11.6
 • Syksyn muut aloituspäivät ilmoitamme myöhemmin.

 

Opettaja: Mia Salonen/Catharina Aarnio Wiksten

 

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Catharina Aarnio Wiksten

Opettaja

044 737 2415

Catharina.AarnioWiksten@careeria.fi


Liiketoiminta

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo

Mia Salonen

Opettaja

040 702 6300

Mia.Salonen@careeria.fi


Liiketoiminta

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo

Tuula Nygrén-Vainikainen

Opettaja

040 547 1375

Tuula.Nygren-Vainikainen@careeria.fi


Liiketoiminta

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki

Merkonomin koulutus tarjoaa monia mahdollisuuksia työelämään!

Kiinnostaako sinua kaupallinen ala ja huikeat työllisyysmahdollisuudet? Liiketoiminnan perustutkinto avaa ovet erittäin monipuolisiin työtehtäviin, esimerkiksi myyntiin, taloushallintoon tai vaikkapa asiakaspalveluun.

Käsi pitelee pientä maapalloa

Ulkomaille opintojen aikana

Jos mieli vetää reissuun ja uusia kokemuksia hankkimaan, mikset suuntaisi opintojesi aikana ulkomaanjaksolle? Ulkomaanjakson voi suorittaa joko harjoitteluna yrityksessä tai vaihto-opintoina oppilaitoksessa. Käytettävissäsi ovat Careerian laajat yhteistyöverkostot Euroopassa ja muualla maailmassa. 

Ulkomaan jaksoilla kehität oman alan osaamistasi monikulttuurisessa ympäristössä – ja bonuksena kehittyy kielitaitokin! Mikä olisikaan upeampi tapa kerryttää osaamispisteitä ja kansainvälistä kokemusta. Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja lähde vaihtojaksolle. Tätä mahdollisuutta et halua missata! 

Careerian liiketoiminnan opiskelijat ovat vuosien varrella osallistuneet aktiivisesti sekä erilaisille opintomatkoille että pidempiin työssäoppimisvaihtoihin eri maissa. Kohdemaita ovat olleet mm. Espanja, Englanti, Hollanti, Ruotsi, Latvia, Ranska, Malta ja Kiina. Myös uusia vaihtokohteita etsitään ja hyödynnetään tarpeiden mukaan.

Pidemmissä vaihdoissa (2 viikosta 3 kuukauteen) on kyse opiskelijan HOKS: in mukaisesta työssäoppimis- ja opintojaksosta. Kohdemaa, vaihtojakson kesto ja majoitusjärjestelyt sovitaan aina erikseen opiskelijakohtaisesti. Careerian opiskelijat ovat opiskelleet vaihdossa mm. asiakaspalvelua, myyntiä, toimistopalveluita, somistamista tai markkinointia erilaisissa yrityksissä.

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat tulevaisuuden työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 
 2. Teemme sinulle yksilöllisen opiskeluohjelman kokemuksesi ja työpaikkasi mukaan. 
 3. Tarjoamme sinulle monia paikallisia tutkinnonosia. 
 4. Meillä on asiantuntevat ja työelämän tuntevat kouluttajat. 
 5. Koulutuksemme on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa. 
 6. Meillä voit opiskella merkonomin koko tutkinnon tai osatutkintoja.