Sairaanhoitajasta viestintäassistentiksi

23.5.2023

Nainen beigessä takissa talon edustalla.

Heidi vaihtoi liiketalouden opintoihin ystävänsä rohkaisusta. Heidi on aikaisemmilta ammateiltaan lähihoitaja ja sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt muun muassa päivystys- ja leikkausosastolla sairaalassa. Heidillä on ollut myös pienimuotoinen yritys, jonka johdosta oli herännyt aikoinaan toive uudesta urapolusta.

Nainen beige takki päällä ovi kiinni kahvassa.

Sairaanhoitajasta viestintäassistentiksi

Viime vuoden tammikuussa 2022 Heidin toive uudesta urapolusta toteutui ja hän päätti lähteä opiskelemaan liiketoiminnan perustutkintoa Careeriaan ja hankkia itselleen uuden ammatin. Ennen opintojen aloittamista Heidi seurasi kuinka hänen ystävänsä opiskeli liiketalouden perustutkintoa töiden ohella ja päätyi myös itse opiskelemaan samaa tutkintoa ystävänsä suosituksesta.

Heidillä on pitkä työkokemus sairaanhoitajan työstä ja hän koki opiskeluissa olevan hyötyä hänen aikaisemmasta ammatistaan sekä työkokemuksesta sillä hän pystyi suorittamaan osan tutkintoon kuuluvista asiakaspalvelun näytöistä terveysaseman vastaanotolla. Asiakaspalvelu olikin Heidille tuttua aiemmasta ammatista ja opinnoissa opiskeltiin aihetta kaupallisesta ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Opiskelu Careeriassa

Heidi koki opiskelemaan hakemisen erittäin sujuvaksi. Heidin suorittaman liiketalouden perustutkinnon eli merkonomin opinnot suoritetiin lähes kokonaan verkossa, mutta mahdollisuus lähipäiviin oli myös niin halutessaan. ”Mahtavaa, että pystyi opiskelemaan verkossa. Verkko-opinnot mahdollistivat sen, että voit opiskella paikasta riippumatta esimerkiksi rannalla ja voit lukea aineistoa tai tehdä tehtäviä.”

Heidi yllättyi opintojen aikana siitä, kuinka helppoa ja sujuvaa kaikki oli. Koulutusympäristö verkossa oli toteutettu niin, että se mahdollisti opiskelun myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole tottuneet verkossa opiskeluun. ” Ei tarvitse pelätä opintojen vievän liikaa aikaa.” Heidi kiteyttää opinnoistaan. Myös opinnot olivat mukaansa tempaavia ja innostivat opiskelemaan.

Heidi valitsi liiketoiminnan perustutkinnon sen monipuolisuuden vuoksi ja mainitseekin mielenkiintoisimmiksi kursseiksi projektissa toimimisen, markkinointiviestinnän ja sisällöntuotannon. Heidi kertoo opintojen sujuneen helposti. ”Se yllätti minut oikeasti miten mutkatonta ja sujuvaa kaikki oli. Kaikki kurssit olivat innostavia .”

Tulevaisuuden suunnitelmat

Heidi suoritti opintoihinsa kuuluvan työssäoppimisjakson viestintäyksikössä, jossa hänen työtehtäviinsä kuului viestinnän ja markkinoinnin avustavat tehtävät kuten esimerkiksi sisällöntuotanto sosiaalisee n mediaan. Työssäoppimisjakson jälkeen Heidi sai sijaisuuden viestintäassistentin tehtävään.

Nyt Heidi työskentelee uuden ammatin parissa ja mahdolliset jatko-opiskelut ovat suunnitelmissa tulevaisuudessa. ”Suosittelen kaikille iästä tai elämän tilanteesta riippumatta, niin alanvaihtajille kuin uudesta urasta haaveileville tätä koulutusta. Voit opiskella työn ohessa ja itse aikatauluttaa opiskelun. Ei kannata epäröidä tai pelätä.”

Kiitos Heidi, että jaoit tarinasi kanssamme! Onnea ja menestystä työelämään ja elämään!