Opiskelun esteitä taklaamassa, lyhyt katsaus maahanmuuttajakoulutuksen opiskeluhuoltotyöstä

9.3.2022

Mies pitää kädessään nimikylttiä ja kaksi naista katsoo.

Saan toimia aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa koulukuraattorina. Työ on vaativaa ja raskasta, mutta ennen kaikkea se on merkityksellistä. Olen herkkä turhautumaan, jos työtehtävä pitää suorittaa ikään kuin muodon vuoksi. Eräs työsuhde-etuni onkin tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Työn raskautta keventää toimiva työyhteisö: on ilo kuulua maahanmuuttajakoulutuksen ammattilaisten tiimiin. Kerron pian arkityöstäni, mutta jotta pääset mukaan, kuvaan ensin työympäristöstäni.

Työkenttä

Kuvaus kuraattorin työkentästä.

Opiskelijan tukeminen itsenäiseksi toimijaksi

Tavallisesti tapaan opiskelijan ensimmäistä kertaa esittäytyessäni ryhmässä, mutta nyt opiskelijat ovat pandemian vuoksi etäopetuksessa ja minä etätyössä. Opiskelijatapaamiset ja esittäytymiset ryhmälle toteutuvat verkon välityksellä. Positiivisesti ajatellen voin nyt auttaa etänä päivästä riippumatta minkä tahansa toimipisteen opiskelijaa, koska en ole sidottu fyysiseen paikkaan. Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä itse, tai opettaja voi ohjata opiskelijan luokseni. Opiskelija on aina itse omien asioidensa toimija. Työni on kuunnella, kannustaa, etsiä tietoa, neuvoa, ohjata eteenpäin ja auttaa asioinnissa. Tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia ja madaltaa esteitä opintojen etenemisen edestä. Kuluvalla viikolla olen auttanut opiskelijoita esimerkiksi ensimmäisen neuvola-ajan varaamisessa, lapsen esiopetukseen ilmoittautumisessa, työmarkkinatuen maksun myöhästymisen syyn selvittämisessä, terveydenhoitoon pääsemisessä ja opiskelun sujumisessa turvakodista käsin. Raskaimmissa tilanteissa opiskelijan kuormittava elämäntilanne estää opintojen etenemisen niin, että kurssi keskeytyy sisukkaasta yrittämisestä huolimatta. Tällöin tarkistan opiskelijan suostumuksella hänen yhteyden kotikunnan sosiaalityöhön.

Sinä teit nyt tarpeeksi

Palaan vielä tärkeimpään työsuhde-etuuni, työn merkityksellisyyteen, joka säilyy huolimatta ajoittaisista turhautumisista ja puuduttavista tilanteista – niistä ei kukaan kokonaan eroon pääse. Työn tärkeyden huomaan aina, kun saan olla oikea-aikaisesti auttamassa opiskelijaa ja asiat nytkähtävät vähän eteenpäin. Pidän myös ongelmien ratkaisusta: toisinaan saan olla oman työelämäni miss Marple. Vielä kertaakaan en ole jäänyt mahdottoman tilanteen edessä yksin, ja esihenkilön sanat – sinä teit nyt tarpeeksi – kantavat pitkälle.

Maria Rauha
Kuraattori, Maahanmuuttajakoulutuksen palvelut
CareeriaPlus Oy