Vastuullisilla teoilla kohti hiilineutraalia Suomea – ja Careeriaa

26.4.2023

Maapallo vihreälehtisen oksan suojassa.

Vastuullisuus tarkoittaa yhdelle ympäristön huomioimista, toiselle ihmisistä välittämistä ja kolmannelle taloudellisia ja yhteiskunnallisia asioita. Painotuksesta riippumatta se on toimintaa, jolla pyritään tasapainoiseen ja kestävään kehitykseen. Vastuullisuus on sitoutumista toimimaan oikein ja vaikuttamaan asioihin. Se ohjaa valintojamme ja tekojamme. Niin myös Careeriassa. Oppilaitoksen ensimmäinen vastuullisuusraportti on juuri nähnyt päivänvalon. Vuoden 2022 aikana on keskitytty hiilijalanjäljen laskemiseen. Vuonna 2023 kiinnitetään huomio hankintoihin ja laaditaan tiekartta toimista kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Kuten Suomen, myös Careerian tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035.

Tavoitteena kestävä ammattiosaaminen

Careerian tavoitteena on mahdollistaa työelämälle kestävä ammattiosaaminen toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla kestävän kehityksen tavoitteita sekä edistämällä näiden arvojen mukaista toimintaa kaikessa tekemisessämme. Osallistamme henkilökuntaamme, opiskelijoitamme ja asiakkaitamme entistä enemmän vastuullisuustekoihin ja edellytämme vastuullisuutta myös yhteistyökumppaneiltamme.

Totuus hiilijalanjäljestä selville laskemalla

Careerian hiilijalanjäljen laskemiseen ryhdyttiin selvittämällä suoraan omassa toiminnassamme ja välillisesti tuotetut hiilidioksidipäästöt. Vuoden 2021 luvut julkaistiin Careerian ensimmäisessä vastuullisuusraportissa.

Careerian hiilijalanjälki 2021.

Careerian päästöt on laskettu koko arvoketjusta. Laskelma sisältää suorat päästöt ts. scope 1 ja 2, jotka syntyvät Careerian omasta toiminnasta ja ovat melko helposti laskettavissa. Laskelmaan otettiin mukaan myös scope 3 -päästöt, jotka ovat ns. epäsuoria päästöjä. Ne syntyvät lähteistä, jotka eivät ole omassa hallinnassa tai ovat sitä vain osittain, kuten esimerkiksi ostetut tuotteet, kuljetukset, työmatkat ja jätteet. Scope 3 -päästöt ovat yleensä noin 80–90 % yrityksen tuottamista päästöistä ja niin ne ovat myös Careeriassa. VASKI-hankkeen tuella on laskettu Careerialle vuodelta 2021 ensimmäinen hiilijalanjälki, joka oli 1960 tCO2e eli 1960 ekvivalenttia hiilidioksiditonnia, joka vastaa noin 200 suomalaisen vuosittaista jalanjälkeä.

Careeria pienentää hiilijalanjälkeään seuraavien kolmen vuoden aikana mm. tuplaamalla aurinkopaneelien määrän oppilaitoksen kiinteistöjen katolla. Aurinkoenergia kattaa pienen osan Careerian energiantarpeesta. Huomionarvoista on, että Careerian ostama sähkö Porvoon Energialta on tuotettu sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla, jolloin siitä ei myöskään aiheudu Careerialle päästöjä. Tätä energiaa käytetään kaikissa Careerian omissa kiinteistöissä sekä Helsingin toimipisteessä.

Koulutuksella kohti hiilineutraalisuutta

Kuten Suomenkin, myös Careerian tavoite on olla hiilineutraali toimija vuonna 2035. Tavoite on kova, ja aikaa sen saavuttamiseksi on vähän – vain 12 vuotta. Hiilineutraalisuus ei ole ainut tavoite, vaan Agenda 2030 kaikki seitsemäntoista tavoitetta vaativat meiltä kulutustottumusten muokkauksen lisäksi myös muutosta toinen toistemme huomioimisessa sekä erilaisten kulttuurien hyväksymisessä ja niiden ymmärtämisessä. Me, joilla on koulutusta sekä sivistystä, olemme avainasemassa siinä, että hyvinvointia, koulutusta ja elämisen arvoista elämää on kaikille tarjolla synnyinpaikasta riippumatta.

Hiilijalanjäljen pienentämisen tiekarttaan kohti vuotta 2035 olemme nostaneet ensimmäisiksi tavoitteiksi Agenda 2030 kohdat 8 ja 12. Vastuullisemmilla hankinnoilla varmistamme ihmisille mahdollisuuden ihmisarvoiseen työhön ja työoloihin sekä harkitumpaan talouskasvuun yhteisöille uudistumisen ja innovaatioiden avulla.

Careerian vastuullisuusraportti 2021

Jaana Ekfors
Asiantuntija
Laatu, kehittäminen ja vastuullisuus
Careeria

Maarika Weissmann
Asiantuntija
Viestintä
Careeria