Yhteistyöllä ja luovuudella kohti tulevaa

23.11.2022

Pitkähiuksinen hymyilevä nainen silmälasit päällä.

Olemme Careeriassa tehneet viimeisen kahden vuoden aikana paljon asioita ja päätöksiä, joista voin rehellisesti näin jälkikäteen ajatella, että olipa hyviä, tulevaisuutta ennakoivia tekoja. Päätimme muuttaa toimintamallia, jolla organisaatio toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä, ammatillista koulutusta. Päätimme panostaa entistä vahvemmin tiedolla johtamiseen ja syventää työelämän tarpeiden kuuntelua. Päätimme nostaa pääprosesseiksimme oppivelvollisuuskoulutuksen sekä jatkuvan oppimisen ja markkinaehtoisen koulutuksen. Tekemämme ratkaisut eivät kaikilta osin ole menneet ”niin kuin Strömsössä”, vaan ne ovat vaatineet erityisen paljon töitä ja kaikkien henkilöstöryhmien kuuntelua sekä etenkin aikataulutusten uudelleen arviointia. Olemme menossa kuitenkin oikeaan suuntaan, mihin saimme vahvistusta viime viikolla valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen seminaarissa käytetyistä puheenvuoroista.

VAKS2022-seminaarissa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä muistutettiin painokkaasti siitä vastuusta, joka meillä on valtionosuusrahoituksen käyttäjinä. Meillä jokaisella oppilaitoksella on keskeinen vastuu siitä, että koulutustarjontamme vastaa työelämän tarpeita ja sitä kohdistetaan osaajapulasta kärsiville, työllistäville aloille. Kirjoituksen alussa mainitsemani teot ja päätökset ovat meitä Careeriassa tähän jo valmistaneet. Ensi vuoden toiminnan suunnittelussa olemme myös nostaneet yhdeksi teemaksi eri rahoitusmuotojen entistä tehokkaamman hyödyntämisen suunnitellessamme ja toteuttaessamme koulutusratkaisuja yhteistyössä työelämän kanssa.

Careerian Luovuusluolan 2022 voittaja Inka Pahajoki.

Lisäksi olemme valmistautuneet tulevaan kehittämällä ja kokeilemalla uusia koulutuksen järjestämisen malleja. Esimerkkinä nostan ilolla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon verkko- ja monimuotototeutuksen, joka palkittiin Careerian ensimmäisen Luovuusluola-tapahtuman voittajana. Luovuusluola on yksi väylä, jonka avulla haluamme kannustaa opettajia ja koko henkilöstöä kehittämään toimintaamme vastaamaan yhä paremmin työelämän tarpeisiin – siis niihin tarpeisiin, joita varten olemme olemassa.

Odotan erittäin suurella mielenkiinnolla tulevan kevään eduskuntavaaleja. Vaalien tulos vaikuttaa vääjäämättä myös ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Näen kuitenkin tulevissa vuosissa paljon myönteistä. Mahdolliset niukemmat vuodet ajavat meitä koulutuksenjärjestäjiä pakostikin entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Meitä kaikkia ohjaa sama lainsäädäntö, ja kokemukseni mukaan kamppailemme samojen haasteiden kanssa – kukin tahoillamme. Teemme toki paljon yhteistyötä jo nyt. Toivon, että jatkossa teemme sitä entistä enemmän.

Ulla Posti
Koulutusjohtaja
Careeria

PS. Lisää Luovuusluolasta ja soten verkko- jamonimuotokoulutuksesta voit käydä lukemassa nettisivuiltamme: https://careeria.fi/uutiset/careerian-ensimmaisen-luovuusluolan-voittajaksi-idea-yhdistetysta-verkko-ja-monimuotokoulutuksesta/