Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Päivä-monimuoto koulutus, Helsinki (omaehtoinen) - 21.8.2023 - Helsinki

21.8.2023 - 31.5.2024
Viimeinen hakupäivä:
17.4.2023
Helsinki, Lämmittäjänkatu 2 A
450 € (sis.alv)

Hae koulutukseen
Ilta-monimuoto koulutus Porvoo - 21.8.2023 - Porvoo

21.8.2023 - 31.5.2024
Viimeinen hakupäivä:
14.5.2023
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
450€ (sis. alv)

Hae koulutukseen
Oppisopimus - 21.8.2023 - Porvoo

21.8.2023 - 31.5.2024
Viimeinen hakupäivä:
14.5.2023
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
Oppisopimuskoulutus on maksuton.

Hae koulutukseen
Päivä-monimuoto koulutus, Helsinki (työvoimakoulutus) - 21.8.2023 - Helsinki

21.8.2023 - 31.5.2024
Viimeinen hakupäivä:
15.5.2023
Helsinki, Lämmittäjänkatu 2 A
Ei opiskelumaksua.

Hae koulutukseen

Oletko kiinnostunut toimimaan kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen työympäristöissä?

Careerian kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kautta saat valmiuksia toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimit kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössäsi edistäen yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Samalla opit erilaisia malleja ja menetelmiä arkityöhösi.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan koulutus antaa sinulle eväitä ohjattavien kasvun ja kehityksen sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumisen tukemiseen. Opit tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja puuttumaan kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Koulutuksen myötä osaat ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Työssäsi huolehdit myös toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta saat pätevyyden toimia koulunkäynninohjaajana/avustajana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu motivoituneille aikuisille, jotka haluavat työskennellä lasten ja kouluikäisten parissa. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito B1.1. Omaehtoiseen koulutukseen osallistuminen ei edellytä alan työpaikkaa.

Careerian ammatillisten tutkintojen kielitaitovaatimus on B1.1. Lue lisää kielitestauksesta täältä:

https://careeria.fi/hakijapalvelut/kielitaitovaatimus-ja-kielitaidon-osoittaminen/

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä täyttyvätkö työttömyysetuudelle opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajajana voit toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan toiminnallisesti ja työvaltaisesti. Työpaikat ovat savuttomia.

Käytännön taitojen oppiminen ja näytöt tehdään työpaikalla koulunkäynninohjaajan työtehtävissä opettajan työparina. “Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus” tutkinnon osan työelämässä oppiminen ja näyttö tehdään aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Lue lisää terveydentilavaatimuksista

Kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 1-1,5 vuotta. 

Opintojen rahoittaminen

Omaehtoiseen koulutukseen voit hakea opintotukea Kelalta tai opiskella työttömyysetuudella.
Tutustu saamisedellytyksiin ennen koulutukseen hakemista.

Tutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan kautta saat valmiuksia toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä.

Laajuus

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan laajuus on 150 osaamispistettä.

Koulutuksen kuvituskuva

Koulutuksen sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana osallistut eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Työssäsi edistät oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa työskentelet itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Kaikille yhteinen pakollinen tutkinnon osa:

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla

 • ihmisen kasvu ja oppiminen
 • kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavat lait, määräykset ja ohjeet
 • työelämä- ja yhteistyötaidot
 • viestintä, vuorovaikutus ja tunnetaidot
 • oma jaksaminen ja työhyvinvointi

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:

Oppijan ja oppimisen ohjaus

 • oppimisprosessi ja ohjaaminen eri työpaikoilla
 • opetussuunnitelman mukainen työnkuva ja tehtävät
 • menetelmiä oppimistilanteiden ohjaamiseen
 • oppimiseen liittyvät haasteet ja oppilaan tukeminen
 • vertais- ja verkostotyöskentely

Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä

 • tuen tarpeiden tunnistaminen
 • hahmottaminen ja erilaiset kielelliset haasteet
 • tarkkaavaisuuden sekä keskittymisen vaikeudet
 • psykososiaaliset sekä tunne-elämän kehityksen vaikeudet
 • pitkäaikaissairaudet ja kehitysvammaisen toimintakyvyn tukeminen
 • autismin kirjo ja neurologiset kehityshäiriöt
 • liikunta-, näkö- tai kuulovammaiset
 • toiminta moniammatillisessa työryhmässä

Pakollinen valinnainen:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

 • aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällön suunnittelu ja toteutus
 • osallisuus, leikki ja lasten omaehtoinen toiminta
 • yksilön ja erilaisten ryhmien ohjaus
 • kasvattajuus ja ammatillinen identiteetti
 • luovat ja toiminnalliset menetelmät
 • päivittäiset toiminnot; ruokailu, liikennekasvatus, turvallisuus, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa

tai

Koulunkäynnin ohjaus ja tuki

 • Lainsäädännön ja työpaikan ohjeistuksen mukainen toiminta
 • Oppilaiden tilanteen huomioiminen vuorovaiktuksessa
 • Erilaisissa verkostoissa ja ryhmissä toimiminen
 • Ohjattavan henkilökohtaisen opintopolun toteutuminen
 • Yksilön ja ryhmän ohjaaminen ikä- ja kehitystason mukaisesti
 • Ohjattavan hyvinvoinnin tukeminen
 • Työpaikan turvallisuuden mukainen toiminta
 • Oman ammattitaidon kehittäminen ja arvioiminen

Valinnainen tutkinnon osa, pääkaupunkiseutu:

Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä

 • Kulttuurinen moninaisuus
 • Kulttuurisen moninaisuuden periaatteiden mukainen toiminta
 • Suomalainen kulttuuri
 • Kulttuurivähemmistöjen kohtaaminen
 • Monikulttuuriset perheet ja yhteistyö
 • Ohjattavan identiteetin tukeminen
 • Ohjattavan toimijuuden ja osallisuuden tukeminen
 • Oman ammatillisuuden kehittäminen ja arvioiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, Porvoo:

 • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa
 • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa
 • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Hae koulutukseen

Päivä-monimuotokoulutus Helsinki (omaehtoinen)

Koulutus toteutetaan toiminnallisesti ja työvaltaisesti Vantaan ja Helsingin peruskouluissa. Työpaikat ovat savuttomia.

Teoriaopetus järjestetään Herttoniemessä Careerian tiloissa (Lämmittäjänkatu 2A) lähiopetuksena klo 9-15 välisenä aikana sekä verkko-opetuksella.

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun hakemusten perusteella, kutsu haastatteluun ja ennakkotehtävät lähetetään sähköpostilla.

Valintahaastattelu pidetään etänä Teamsissä tai Helsingin Lämmittäjänkadun toimipisteessä 2.-3.5.2023, tarvittaessa pidetään myös suomen kielen testi 3.5.2023. Haastattelussa käydään läpi motivaatiosi, soveltuvuutesi ja esteettömyytesi työskennellä alalla.

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Hae koulutukseen

Päivä-monimuotokoulutus Helsinki (työvoimakoulutus)

Koulutus toteutetaan toiminnallisesti ja työvaltaisesti Vantaan ja Helsingin peruskouluissa. Työpaikat ovat savuttomia.

Teoriaopetus järjestetään Herttoniemessä Careerian tiloissa (Lämmittäjänkatu 2A) lähiopetuksena klo 9-15 välisenä aikana sekä verkko-opetuksella.

Hae koulutukseen täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/ 712430

Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli sähköinen hakemus täytetään ilman pankkitunnuksia, hakemus on vahvistettava TE-toimistossa tai Kuntakokeilussa ennen hakuajan päättymistä.

Saat tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-16.15 numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Valintatiedon voit katsoa koulutusvalintojen jälkeen sähköisen asioinnin kautta (www.te-palvelut.fi -> sähköinen asiointi -> työvoimakoulutus -> koulutushakemusteni tilanne)

Hakemusten perusteella osa hakijoista valitaan valintahaastatteluun. Valintahaastatteluun tulee erillinen kutsu.

Valintahaastattelut ja suomen kielen testi järjestetään 5.-6.6.2023 Careerian Helsingin toimipisteessä.

Hae koulutukseen

Ilta-monimuotokoulutus Porvoo (omaehtoinen)

Koulutus toteutetaan toiminnallisesti ja työvaltaisesti. Teoriaopetus on pääsääntöisesti iltaisin (n. 1-2 kertaa viikossa). Työelämässä oppimisen ja näytöt teet alan työpaikoilla. Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in mukaan.

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun hakemusten perusteella, kutsu haastatteluun ja ennakkotehtävät lähetetään sähköpostilla.

Valintahaastattelut pidetään Hevosenkengänkadun toimipisteessä kesäkuussa, päivät tarkentuvat myöhemmin. Haastattelussa käydään läpi motivaatiosi, soveltuvuutesi ja esteettömyytesi työskennellä alalla.

Koulutuksessa vaadittava kielitaitotaso on B1.1. Jos olet suorittanut suomen kielen testin ja sinulla on siitä todistus, lähetä se hakemuksen liitteenä. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi (tai ruotsi) ja sinulla ei ole todistusta kielitaidosta, osallistut suomen kielen testiin.

Koulutukseen valituille opiskelijoille ilmoitetaan päätös sähköpostilla viikon sisällä valintahaastattelusta. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje.

Hae koulutukseen

Oppisopimuskoulutus

Voit osallistua koulutukseen myös oppisopimusopiskelijana, jolloin koulutus on maksuton. Oppisopimuksella opiskelun edellytys on soveltuva alan työpaikka. Ota työnantajasi kanssa yhteys asiakasvastaava Susan Helenius-Niemiseen p. 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, hakemuksen voit täyttää alla olevan linkin kautta.

Jos asut muualla kuin Itä-Uudellamaalla, ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon: https://www.oppisopimus.fi/hae-lahin-oppisopimustoimisto/

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Markus Suntila

Opettaja

040 637 3031

markus.suntila@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki

Outi Pälli

Opettaja

040 046 4367

Outi.Palli@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki

Marika Karjalainen

Koulutuskoordinaattori

040 756 9178

Marika.Karjalainen@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki


Nainen pitää kädessään iPadia ympärillään joukko oppilaita.

Koulunkäynninohjaajaksi työvaltaisesta koulutuksesta – Työpaikka löytyi heti valmistumisen jälkeen

Minna Pellinen, 32, opiskeli Careeriassa koulunkäynninohjaaksi. Valmistumisen jälkeen hän sai työpaikan Taivallahden peruskoulusta, jossa oli ollut työssäoppimassa opintojen ajan. Ennen kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittamista Minnalla oli taskussaan jo kaksi tutkintoa: restonomi (AMK) ja ravintolakokin ammattitutkinto. Oma ala löytyi viimeisimmän Lue lisää
Hymyilevä nainen ja mies.

Mohamed ja Anne tekevät merkittävää työtä koulunkäynninohjaajina – kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto antaa valmiudet monipuolisiin kasvatus-, opetus- ja ohjausalan tehtäviin

Virolaistaustainen Anne Zinina ja egyptiläistaustainen Mohamed Maklad suorittivat Careeriassa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon ja työllistyivät välittömästi valmistuttuaan, Anne Rajakylän kouluun ja Mohamed Taivallahden kouluun. Näiden kahden taustaltaan hyvin erilaisen opiskelijan osaaminen on ollut työssäoppimisjaksoilla merkittävässä roolissa koulun ja kodin välisessä Lue lisää
Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan

 • Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat huomisen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • Rakennamme kanssasi sinulle sopivan opintopolun.
 • Meillä et jää yksin. Saat yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihisi.
 • Nykyaikaiset oppimisympäristömme ja opiskelujaksot työpaikoilla tukevat ammatillista kehittymistäsi.
 • Toimipisteemme sijaitsevat Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
 • Verkkokoulutuksiimme voit osallistua mistä tahansa – vaikka kotisohvaltasi.