Careerian ohjauksen ja tuen podcast

31.8.2022

Careerian ohjauksen ja tuen podcast-jaksot

Careerian Ohjauksen ja tuen podcastit on tarkoitettu Careerian opiskelijoille, henkilökunnalle ja ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille.

Podcasteissa käsitellään ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä kuten opiskelua ja hyvinvointia, työelämän trendejä ja oppimisen haasteita. Äänessä ovat Careerian eri alojen asiantuntijat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Careerian Ohjauksen ja tuen ensimmäiset podcastit on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa Ohjaus tavoittaa -hanketta.

Tämä podcast käsittelee motivaatiota. Keskustelua aiheen ympärillä käyvät opinto-ohjaajat Riina Salminen ja Sanna Laulumaa sekä asiantuntemusta aiheeseen tuo Porvoon kaupungin koulupsykologi Satu Bollman. Keskustelussa annetaan vinkkejä oman motivaation ylläpitämiseen erityisesti silloin, kun opiskelu tuntuu haastavalta eivätkä opinnot etene. Oman näkemyksenä motivaatioon antaa myös Careerian opiskelija Ronja Nevanko, jonka motivaatio kohdistuu vahvasti opiskelun lisäksi myös kilpauimiseen.
Tässä jaksossa Careerian erityisestä tuesta vastaavat opettajat Virpi Nurminen ja Tanja Sauso keskustelevat arjen hyvinvoinnista ja siitä, miten sitä voi parantaa esimerkiksi seuraamalla omaa ajankäyttöään tai aikatauluttamalla ja priorisoimalla asioita. Myös opiskelijat kertovat, mitkä asiat tuovat iloa ja jaksamista heidän elämäänsä.
Jakso 1. Aikuisopiskelija ja oppimisen haasteet- vaikeuksista vahvuuksia Äänessä: opinto-ohjaaja Sanna Laulumaa, merkonomiopiskelija Tuija Kostiainen ja erityisopettaja Tanja Sauso.
Podcast käsittelee aikuisopiskelija Tupun (Tuija Kostiainen) ura- ja opiskelupolkua. Tupun oppimiskokemukset lapsuudesta ja nuoruudesta eivät ole olleet kovin hyviä ja hän on kokeillut paljon eri ammatteja. Monen mutkan kautta Tupu työllistyi ja opiskeli turvallisuusalan ammattitutkinnon ja viihtyi työssään, mutta terveydellisten ongelmien takia hän joutui uudelleen kouluttautumaan ja alaksi valikoitui liiketoiminta. Tupulla on todettu aikuisiällä ADHD, mikä selittää lapsuuden ja nuoruuden haasteet koulussa. Tupu aloitti opiskelun Careeriassa liiketoiminnan perustutkinnossa syksyllä 2021. Heti opintojen alussa kartoitettiin Tupun oppimisen haasteet erityisopettajan kanssa, minkä johdosta hänelle tehtiin erityisen tuen päätös ja suunnitelma tukitoimista. Tupun opinnot ovat edenneet hyvin ja opintojen myötä hän on myös löytänyt ADHD:sta sellaisia piirteitä, mitkä hän kokee vahvuudekseen tulevaisuuden työelämää ajatellen. Kuuntele podcastista lisää Tupun ajatuksia opiskelusta aikuisena, oppimisen haasteista ja erityisestä tuesta. Erityisopettaja Tanja Sauso kertoo podcastissä myös yleisimmistä oppimisen haasteista ja erityisestä tuesta Careeriassa. Jakson kesto: 25 min
Careerian ohjauksen ja tuen podcastien esittelyjakso