Kehitysvamma-alan opinnot innostivat uuden oppimiseen

27.10.2022

Varoituksen sana: tutkinnon opiskelusta voi seurata pidempiaikaista intoa uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Näin kävi Kati Yli-Pirilälle, joka opiskeli Careeriassa kehitysvamma-alan ammattitutkinnon*. Opintojen jälkeen Katin uuden oppiminen jatkuu työelämässä ja seuraava kiinnostava tutkintokin on jo mielessä. 

*Katin opintojen aikana tutkinnon nimi oli kehitysvamma-alan ammattitutkinto. Nykyään Careeria tarjoaa koulutusta uudistuneiden tutkinnon perusteiden mukaisesti vammaisalan ammattitutkinnossa, jossa voi opiskella kehitysvamma-alan osaamisalan. 

Kati opiskeli kehitysvamma-alan ammattitutkinnon yhden vuoden aikana töiden ohessa. Kati työskentelee Onnikodeilla, joka tarjoaa asumispalveluita vammaisille ja vammautuneille. Haastattelimme Katia hänen opinnoistaan Careeriassa.  

Kati työskentelee Onnikodeilla, jossa myös Katin Pyry-koira pääsee toisinaan vierailemaan.

Työnantaja kannusti koulutukseen 

Kati kuuli koulutuksesta esihenkilönsä kautta, kun Katin työnantaja Mehiläinen tarjosi mahdollisuutta käydä koulutuksen.  

– En ollut itse miettinyt kouluttautumista, mutta koin erittäin positiiviseksi sen, että työnantaja tarjosi koulutusta ikään kuin tarjottimella, johon oli helppo tarttua. 

Työnantajan puolesta hoitui myös ilmoittautumiset ja muut hallinnolliset asiat.  

– Koulutukseen oli helppoa lähteä mukaan, kun työnantaja kannusti kouluttautumaan. Minulle oli helpotus, kun myös työaikaa sai käyttää kouluttautumiseen, vapaa-ajallaan aktiivisesti harrastava Kati kertoo.  

– Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sujui siis hyvin.  

Oppeja sai testata heti käytännössä 

Kati opiskeli kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kokonaan verkko-opintoina. Opinnot sujuivat mallikkaasti, vaikka etukäteen verkko-opiskelu hieman epäilytti: 

– Mietin etukäteen, että mitenköhän etäopiskelu sujuu ja miten oma keskittyminen säilyy verkko-opintoja tehdessä, mutta lopulta kaikki sujui hyvin. Opintokokonaisuudet oli selkeästi jaettu ja materiaalit ynnä muu opintoihin liittyvä oli selkeästi löydettävissä ja käytettävissä myös verkossa. Täytyy siis oikein kehua Careerian hyviä järjestelyjä opintojen suhteen.  

Katin mielestä opintojen parasta antia oli se, että opittua pääsi peilaamaan saman tien omaan työhön ja työntekemisen tapoihin.  

– Oli antoisaa tarkastella omaa tekemistä uudessa valossa. Huomasin, että teen jo monia asioita juuri niin, kuin koulutuksessakin ohjattiin tekemään. Samalla sai kuitenkin paljon uutta ajateltavaa ja uusia ideoita omaan työhön.  

Opinnot olivat hyvin työelämälähtöisiä ja jotkut opintotehtävät tehtiinkin suoraan sidoksissa työpaikalle: 

– Työpaikalle tehtävät kehittämistehtävät olivat mielenkiintoisia, koska silloin pääsimme miettimään oman työpaikkamme toimintamalleja ja kehittämään niitä. Suunnittelin opinnoissa esimerkiksi siivousohjeen lievästi kehitysvammaisten tukiasuntoon, kun sellaista ei ollut vielä olemassa. Ohje jäi myös tukiasunnoilla käyttöön. 

Oppiminen jatkuu niin töissä kuin mahdollisesti uuden koulutuksenkin kautta 

Koulutuksen aikana Kati työskenteli Onnikodeilla ohjaajana ja nykyään hän toimii tiimivastaavana. 

– Työnkuvani ei muuttunut pelkästään käymäni koulutuksen ansiosta, mutta ei siitä varmasti haittaakaan ollut, Kati kertoo.  

Uudessa tehtävässään Kati on päässyt jälleen oppimaan uutta, eli käynnissä on varsinainen oppimisen jatkumo. Myös seuraavat opinnot siintävät jo mielessä. 

– Olen kiinnostunut suorittamaan tulevaisuudessa lähiesimiestutkinnon. Uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen kiinnostavat yhä edelleen. 

Kati kannustaa haastamaan omia ajatuksia ja toimintamallej

Kati suosittelee vammaisalan tutkintoa kaikille, jotka työskentelevät alalla ja asiakaskunnan kanssa.  

– Kannustan olemaan rohkea ja haastamaan omia ajatuksia ja toimintamalleja. Monesti sitä ajattelee, että oma tapa toimia on ainoa oikea ja hyvä malli. Ei siitä haittaakaan ole, että opintojen ansiosta tulee pohtineeksi erilaisia tapoja tehdä asioita. Tutussa ja turvallisessa on helppo pitäytyä, mutta kun pääsee miettimään ja kyseenalaistamaan tuttuja asioita, voi siitä seurata hyviä asioita.  

– Opiskeluryhmästä voi saada myös ideoita ja uutta suuntaa omalle työuralle. Ja innostus opiskeluun voi vaan jatkua, Kati toteaa nauraen. 

Kehitysvamma-alan osaamisala –koulutus alkaa alkuvuodesta 

Seuraava vammaisalan ammattitutkintokoulutuksen tutkinnon osa (kehitysvamma-alan osaamisala) alkaa 12.1.2023. Viimeinen hakupäivä koulutukseen on 16.12.2022. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. 
 
Lue lisää Careerian verkkosivuilta: Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan osaamisala.