Lähihoitajaopiskelija Sami Tarvainen kannustaa opiskelutovereitaan yrittäjyyteen

8.6.2023

Punapaitainen ja silmälasipäinen mies pitämässä luentoa, taustalla dia, jossa tietoa miksi ryhtyä yrittäjäksi.

Sami Tarvainen aloitti lähihoitajaopinnot Careeriassa syksyllä 2022. Hän opiskelee sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa verkko- ja monimuotoryhmässä yhdessä 29 opiskelijakollegansa kanssa. Sami on alanvaihtaja. Hänellä on pitkä työkokemus projektipäällikön tehtävistä rahoitus- ja IT-alalta sekä oman liikkeenjohdon konsulttiyrityksen pyörittämisestä. Oman taustansa kautta hän kannustaa myös opiskelutovereitaan yrittäjyyteen.
– Projektipäällikkö tekee samoja asioita, kuin yrittäjä, vain hieman pienemmässä mittakaavassa. Siksi aikanaan yrittäjänä aloittaminen oli minulle helppoa. Lähihoitajalta edellytettävät ominaisuudet ovat pitkälti samoja, kuin yrittäjällä. Siksi yrittäjyys on mielestäni hyvä vaihtoehto myös sosiaali- ja terveysalalla toimiville.

Samilla alan vaihtoon ja nykyisen opintopolun valintaan vaikuttivat terveydelliset syyt. Myös lähihoitajaopinnoista valmistuttuaan Samilla on kuitenkin mielessä oman sotealan yrityksen perustaminen.
– Olen saanut suomalaiselta yhteiskunnalta terveydenhoidon muodossa paljon. Motivaationi auttaa ihmisiä muutoin, kuin aiemman liikkeenjohdon konsultoinnin kannalta on kasvanut. Ajatukseni on perustaa alan yritys valmistuttuani 2024. Nyt käytän opiskeluajan hyödyksi kiertämällä eri paikkoja keikkatyönä, niin näen erilaisia toimintaympäristöjä, tarpeita ja miten itse pystyisin kehittämään asioita oman yrityksen kautta. Suosittelen samanlaista kokemusten hankkimista myös muille yrittäjyyttä suunnitteleville opiskelutovereilleni. Kotihoito on tällä hetkellä itselläni ensimmäinen vaihtoehto, mutta tutkin myös muita mahdollisuuksia, Sami kertoo suunnitelmistaan.

Voimaa verkostosta

Porvoon verkko- ja monimuotoryhmä, jossa Samikin opiskelee, koostuu hyvin erilaisista taustoista tulevista opiskelijoista. Kokemusta eri työelämän osa-alueilta on ryhmässä paljon. Ryhmässä opiskelu tarjoaa jo luontaisesti uusia kontakteja ja verkostoituminen on helppoa, kun päivittäiset opinnot tehdään yhdessä. Yksi tärkeä elementti on myös vertaiskeskustelut.
– Ryhmässämme on jo nyt yrittäjänä toimivia. Meillä on innostunut ja motivoitunut porukka, joka kannattelee toinen toisiaan. Jaamme ajatushautomossamme tietoa yrittäjyydestä kiinnostuneiden kesken. On hyvä pallotella asioita yhdessä. Oma tavoitteeni on auttaa ja tukea myös muita opinnoissa ja yritystoiminnan käynnistämisessä ja menestyvän liiketoiminnan rakentamisessa. Tämä ryhmä on hyvä lähtökohta, sillä yrittäjälle on tärkeää osata verkostoitua muiden yrittäjien, palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa. Varsinkin, kun toimii yksinyrittäjänä, on tärkeä rakentaa ympärille tukiverkosto ja suunnitella jo ennalta toiminta, jos vaikka sairastuu, että on joku, joka voi tuurata. Tällaistakin kannattaa miettiä jo etukäteen, Sami tähdentää.

Opettajana opiskelutovereille

Sami piti opiskelutovereilleen luennon yrittäjyydestä yhtenä vaihtoehtona sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen valmistumisen jälkeen. Hän jakoi tietoa eri yritysmuotojen vaihtoehdoista hyötyineen ja soveltuvuuksineen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen. Lisäksi Sami kertoi omista yrittäjyyskokemuksistaan.
– Yrittäjänä toimimisessa on omat haasteensa, mutta niitä ei ole liikaa. Yrittäjyyden tuomat edut ovat haasteita suuremmat. Yrittäjyys ei sovi kaikille, mutta jos olet ahkera, nopea käänteissäsi, sinulla on selkeä kalenteri ja olet hyvä verkostoituja ja sosiaalisesti ulospäin suuntautunut, sinulla on hyvät lähtökohdat toimia yrittäjänä. Ja kaikissa näissä pystyy myös kehittymään, Sami summaa.

Sami aikoo itse perustaa valmistuttuaan sotealan yrityksen, ja eri yritysmuotojakin on jo punnittu.
– Oma ajatukseni on perustaa osakeyhtiö. Muitakin vaihtoehtoja on, ja kaikilla niillä on omat puolensa, jotka kannattaa tutkia tarkkaan ennen toiminnan käynnistämistä, mm. toiminimi ja kevytyrittäjyys. Yksi vaihtoehto on myös jo valmiin yrityksen ostaminen. Valintaan vaikuttaa myös se aikooko toimia yksin vai yhdessä jonkun toisen kanssa, verkostona, haluaako kasvaa jne., Sami listaa.

Yrittäjyysoppitunnin aikana pohdittiin myös yritystoimintaan liittyviä riskejä.
– Yrittäjällä on syytä olla hyvät suunnitelmat erilaisten riskien varalle. Yhden kortin eli yhden asiakkaan varaan ei kannata laskea, jos sopimus yhtäkkiä loppuukin. On hyvä olla asiakaskuntaa laajemmin. Myös suhdanneriskeihin on hyvä varautua. Ja omasta jaksamisesta ja terveydestään kannattaa pitää huolta. Jos työpiste on kotona, ovat myös työt ja työasiat koko ajan lähellä. Talouden suunnittelu on myös tärkeää, että rahaa jää sivuun myös puskuriksi. Yrittäjänä omaa ammattitaitoa tulee pitää yllä ja huolehtia, että hankkii esim. uusiin laitteisiin riittävän koulutuksen, joka työsuhteessa työskennellessä tulee työnantajalta. Nyt yrittäjänä onkin itse tuo työnantaja ja tieto tulee hankkia itse, mikä on suoraan pois työajasta. Nämäkin asiat on hyvä sisällyttää liiketoimintasuunnitelmaan. Ja mitä enemmän pystyy panostamaan kouluttautumiseen, sitä paremmin pystyy palvelemaan asiakkaita ja työinto säilyy, Sami summaa.

Sami on pitänyt vastaavan alustuksen yrittäjyydestä oman opiskeluryhmänsä lisäksi vielä myös Herttoniemen ja Vantaan verkko- ja monimuotoryhmille.

Lähihoitajayrittäjyys on oiva vaihtoehto

Hoitoalalla on työvoimapulaa – lähihoitajia tarvitaan. Yrittäjyys on alalla varteenotettava vaihtoehto. Yksityiset palveluntuottajat voivat hyvin täydentää kunnallisia palveluja, tarjota kiireapua, palveluja vanhusten ja vammaisten palveluasumiseen ja kotiin tuotettavia tukipalveluita.
– Esimerkiksi kotihoitopalvelua pystyy tekemään monipuolisesti laajentamalla palveluja varsinaisen lähihoitajatyön ulkopuolelle, esim. kaupassa käynnit ja muut sellaiset palvelut, joista ihmiset ovat valmiita maksamaan. Ja on hyvä, jos pystyy omalla toiminnallaan erottautumaan. Jo opiskeluaikana kannattaa tutustua erilaisiin paikkoihin ja pohtia pystyisikö myymään itse eri paikoille jotain lisäpalveluita. Yritystoimintaa voi myös kasvattaa hiljalleen. Voi aloittaa pienestä, myydä vaikka omaa palvelua hoitokodille, jossa on töissä ja laajentaa toimintaa sitten kokemuksen ja näkemyksen karttuessa, Sami neuvoo.

Neuvoa ja tukea on aloittavalle yrittäjälle hyvin tarjolla: AVI, Valvira ja yrityssuomi.fi., Finlex, oman kunnan tai kaupungin nettisivut, YTJ ja PRH. TE-toimiston myöntämä kuuden kuukauden starttiraha mahdollistaa alun toiminnan, esimerkiksi asiakassuhteiden rakentamisen ja markkinoinnin.
– Ja myös Careeria tarjoaa koulutusta yrittäjyyteen. Yrittäjyyden ammattitutkinnon aikana voi esimerkiksi perustaa yrityksen, jolloin neuvoja voi kysyä jo koulutuksen aikana. Ja jos olette jo suorittaneet lähihoitajakoulutukseen kuuluvat HYTO-opinnot (hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen), niin pystytte myös yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen. Te pystytte halutessanne yrittäjyyteen. Omaan osaamiseen luottaminen on tärkeää, Sami kannustaa opiskelijakollegoitaan lopuksi.

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto verkko- ja monimuotototeutuksena, Porvoo: https://careeria.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto-lahihoitaja-iltapainotteinen-verkko-monimuotokoulutus-4/

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto verkko- ja monimuotototeutuksena, Helsinki: https://careeria.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto-lahihoitaja-iltapainotteinen-verkko-monimuotokoulutus-3/

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, ammattitaitovaatimukset: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/3689879/tutkinnonosat/3708356