Nina valjasti osaamisensa tuotteeksi tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon avulla

2.5.2022

Nainen kukallisessa mekossa istuu kannettavan tietokoneen äärellä.

Nina Uusitalo oli edelliseltä koulutukseltaan neuropsykologi ja toimi pitkään kliinisenä neuropsykologina HUSilla ja neuropsykologisen kuntoutuksen parissa. Hän kävi myös ennen Careeriaa Valmentamolla Life Coach -koulutuksen, johon tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto oli luonteva jatko. Kipinän opiskeluintoon hän sai Life Coach -valmennuksesta valmistuneiden Facebook-ryhmästä, jossa Careerian tutkintoa mainostettiin.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon Nina opiskeli oppisopimuskoulutuksena oman Aivotaidot-yrityksensä pyörittämisen ohessa. Hänen mielestään koulutukseen hakeutuminen oli helppoa, vaikka kyseinen tapa kouluttautua olikin täysin vieras. Apua opintoihin hakeutumiseen sai aina, kun sitä tarvitsi ja kysyi.

”Oman firman myötä minulla oli ajatus, millaista työtä haluan tehdä – eli kliinisen neuropsykologin työstä eroten halusin toteuttaa koulutusta ja valmennusta. Tuli tarjolle, että olisi mahdollisuus päästä tuotteistamaan omaa osaamistaan, ja siihen apuna olisi selkeät rakenteet ja tuki, eikä tarvitse itse opiskella netistä tai parin tunnin kursseja käymällä”, Nina kertoo tutkintoon hakeutumisestaan. Hän myös toteaa koulutuksen olevan varmasti hyvä sellaiselle monen alan osaajalle, joka pohtii miten voisi tuotteistaa ja kaupallistaa oman osaamisensa.


Omat haasteensa koulutukseen toi korona ja sen tuoma suuri muutos, etäopiskelusta lähtien. Tämän vuoksi myös oman työn ja opiskelun yhdistäminen oli haastavaa. Nina toteaakin, että olisi voinut jättää töitä hieman vähemmälle opintojen aikana, jotta opintoihin olisi voinut keskittyä paremmin. Etäopintojen ja koronan haasteista huolimatta hän kehuu koulutuksestaan erityisesti tutkinnon aikana opettajana toimineen Jouni Kahilan ohjausta. ”Jounilta sai hyvin ohjausta ja häntä oikeasti kiinnosti mun tuote. Se että joku muu uskoi siihen sun juttuun, oli hirveän tärkeää ja auttoi tutkinnon viemisessä loppuun”, Nina kertoo. Myös oppisopimuksen kautta nimetty mentori toi tukea ja apua opiskeluun, ja Nina painottaakin saamansa tuen olleen merkittävä apu opintojensa etenemisessä.


Hänelle oli mieleistä käytännönläheinen työskentelytapa koulutuksen aikana. ”Sai konkreettisia tehtäviä ja etenemistä, eikä opetus jäänyt vain teoriaopintoihin. Myös mahdollisuus jutella opiskelluista aiheista muiden opiskelijoiden kanssa auttoi oppimisessa”, Nina toteaa. Opintoja tuki muun muassa opiskelijoiden itsenäisesti perustama etäryhmä, jossa pääsi suorittamaan opintoja kanssaopiskelijoiden kanssa. Hänestä oli myös hieno huomata, kuinka oma tuote kehittyi opintojen edetessä.


Tuotekehityksen erikoisammattitutkinnon aikana Nina kehitti omaa tuotettaan, MindMind®-verkkovalmennusta, joka on urheiluvalmentajille ja urheiluseuroille suunnattu käytännönläheinen psyykkisen peruskunnon valmennus. Se luotiin auttamaan seuratoimintaa ja erityisesti lasten ja nuorten valmentajavuorovaikutuksessa sekä urheilijoiden yksilöllisessä ymmärtämisessä ja tukemisessa. Alun perin koulutus oli suunniteltu lähivalmennukseksi, mutta koronan ja tutkinnon etenemisen myötä tuotetta kehitettiin verkkovalmennukseksi.


Kenelle Nina suosittelisi suorittamaansa tuotekehityksen erikoisammattitutkintoa? ”Suosittelisin tutkintoa jollekin, jolla on jo osaaminen, mutta haluaisi keinoja tuotteistaa osaamisensa uudelleen” Nina pohtii. Hän myös painottaa, että koulutuksen aikana kannattaa opiskelulle jättää kunnolla aikaa, jättää työt vähemmälle, sekä olla armollinen itselleen – kaiken ei tarvitse olla täydellistä heti alussa.

”Mulla kaikki sujui opintojen aikana sujuvasti ja tieto kulki tosi hyvin pienistäkin asioista. Tuntui, että minusta huolehdittiin”, Nina summaa opintokokemustaan Careeriassa.

Vieraile Ninan verkkovalmennuksen sivuilla

Lue lisää tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta