Careeria tarjoaa yhteishaussa yksilöllisen polun ammatilliseen perustutkintoon Askolassa, Porvoossa ja Vantaalla

21.1.2022

Nuoria tietokoneen äärellä kalliolla.

Kevään 2022 yhteishaku järjestetään 22.2.–22.3.2022. Se on tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa. Careeria tarjoaa paikkoja 17 ammatilliseen perustutkintoon Askolassa, Porvoossa ja Vantaalla sekä TUVA-koulutukseen Porvoossa. Hakijat pääsevät tutustumaan opiskeltaviin aloihin virtuaalisesti järjestettävissä Careerian avoimissa ovissa 25.–26.1.2022 sekä yhteishakuinfossa 16.2.2022. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa.
Opintoja voi painottaa kaikissa Careerian tarjoamissa perustutkinnoissa oman mielenkiinnon, ja vahvuuksien mukaan. Tarjontaa on yrittäjän ja urheilijan polusta aina kansainvälisyys- tai digipolkuun koulutuspaikkakunnasta riippuen. Perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus myös kaksoistutkinnon suorittamiseen, ja korkeakouluyhteistyö mahdollistaa väyläopinnot jo ammattiopintojen ohessa. Urheilu-uran ja opiskelun yhdistämistä tuetaan Careerian ja Itä-Uudenmaan Urheiluakatemian yhteistyöllä. Työelämälähtöisyydellä on ammatillisissa tutkinnoissa suuri painoarvo, ja yhteistyö työelämän kanssa on jo opintojen aikana tiivistä. Kaikki Careeriassa opiskeltavat alat työllistävät hyvin.

Tarjolla yksilöllinen polku ammattiin, kaksoistutkintomahdollisuus ja väylä jatko-opintoihin

Careerialla on kevään yhteishaussa tarjolla paikkoja 17 eri ammatilliseen perustutkintoon Askolassa, Porvoossa ja Vantaalla. Ruotsiksi yhteishaun tutkinnoista toteutetaan Porvoossa liiketoiminnan perustutkinto, Grundexamen i affärsverksamhet. Liiketoiminnan perustutkinnon voi opiskella Careeriassa myös englanniksi. Siihen haetaan toukokuussa avautuvassa erillishaussa (Vocational Qualification in Business, QB).
Careeriassa opintoja voi painottaa oman mielenkiinnon ja vahvuuksien mukaan valitsemalla henkilökohtaisesti itseään parhaiten hyödyttävät valinnaiset sisällöt. Jokaisen opiskelijan polku suunnitellaan kunkin henkilökohtaisten vahvuuksien mukaan ja sitä voi muokata yhdistämällä valittuun tutkintoon osia jostain toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai jopa erikoisammattitutkinnosta. Opintojen painotus voi olla esim. kansainvälisyydessä, digitaalisuudessa tai vaikka yrittäjyydessä. Urheilu-uran yhdistäminen opiskeluun onnistuu Careerian ja Itä-Uudenmaan Urheiluakatemian yhteistyöllä.
Kaksoistutkinto ja opinnot ammattikorkeakouluissa jo ammatillisen koulutuksen aikana sujuvoittavat siirtymistä jatko-opintoihin ja nopeuttavat työelämään johtavaa polkua. Kaksoistutkinnon eli sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon suorittajia on Careeriassa vuositasolla noin sata. Moni jatkaa opiskelua edelleen korkea-asteelle. Careeria tekee yhteistyötä Haaga-Helian, Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Metropolian ja Laurean kanssa.
Opiskelu Careeriassa on käytännönläheistä, ja työelämän kanssa tehdään yhteistyötä eri muodoissa jo opiskeluaikana. Kaikki Careeriassa opiskeltavat alat myös työllistävät hyvin ja monella alalla kilpaillaankin valmistuvista opiskelijoista. Yrittäjyys on osa kaikkia Careerian tarjoamia tutkintoja. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen yrittäjyysopintoja voi Careeriassa jatkaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Tarjolla on esimerkiksi yrittäjyyden ammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Careerian koulutusjohtajat toivottavat hakijat tervetulleiksi Careeriaan. Koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen vastaa tekniikasta digitaalisuudesta ja teollisuudesta. Koulutusjohtaja Ulla Postin vastuualueeseen kuuluvat liiketoiminta, hyvinvointi ja palvelut.
– Tekniikan, digitaalisuuden ja teollisuuden tutkinnot antavat hyvät lähtökohdat työllistymiseen. Tarjolla olevat tutkinnot toimivat hyvänä ponnahduslautana työelämään, ovat mielenkiintoisia opiskella ja antavat hyvän pohjan myös alan korkeakouluopinnoille. Työelämässä oppiminen on opiskelussa isossa roolissa ja tutkinto toimii luonnollisena siirtymänä kohti ensimmäistä oman alan työpaikkaa, toteaa koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen.
– Yhteishaun alla kodeissa tehdään nuorten kanssa päätöksiä tulevaisuuden suunnasta. Jos nuori on kiinnostunut ammatillisen koulutuksen tarjonnasta ja akateemisia lukio-opintoja käytännönläheisemmistä opinnoista, niin ammatillisen perustutkinnon opiskelu on varmasti motivoivaa ja mahdollistaa suoraan työllistymisen opintojen jälkeen tai vaihtoehtoisesti jatko-opinnot korkea-asteella. Liiketoiminnan, hyvinvoinnin ja palvelualojen työllistymisnäkymät ovat pääosin todella hyvät. Etenkin sosiaali- ja terveysalalla on mahdollista työllistyä useisiin eri toimintoihin valittujen osaamisalojen mukaan. Liiketoiminnan perustutkinto antaa vahvan pohjan esimerkiksi kaupan alan töihin tai jatko-opintoihin tradenomiksi. Suosittu hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto antaa ammattitaidon lisäksi valmiudet alan yrittäjyyteen. Ravintola- ja matkailualojen työllistymisnäkymät ovat palautumassa pandemiaa edeltävälle tasolle. Meillä Careeriassa on erittäin laadukasta ravintola- ja matkailualojen koulutusta, johon kannustan nuoria hakeutumaan, mikäli alat kiinnostavat. Syksyllä aloittavien opiskelijoiden valmistuessa, työllisyystilannekin on varmasti jo normalisoitunut, koulutusjohtaja Ulla Posti kannustaa hakijoita.

Careeriassa virtuaaliset arvoimet ovet 25.–26.2.2022 ja yhteishakuinfo 16.2.2022

Careerian perinteiset eri toimipisteissä toteutetut avoimet ovet järjestetään tänä vuonna verkossa. Hakijat saavat tutustua 25.–26.1.2022 klo 9.00–14.00 eri ammattialoihin virtuaalisesti, kun alojen opettajat ja opiskelijat esittelevät vuorollaan tarjolla olevia koulutuksia Teamsissä. Esittelyihin voi osallistua mielenkiinnon mukaan koulupäivän aikana oppilaanohjauksen tunneilla tai itsenäisesti. Osallistumislinkki on toimitettu peruskouluille, työpajoille ja ohjaamoihin ja sen tai linkkejä muuhun virtuaalimateriaaliin voi pyytää osoitteesta: opinto-ohjaajat@careeria.fi. Esittelyjen tallenteet ovat nähtävissä Careerian verkkosivuilta koko helmikuun 2022 ajan yhteishakutiedotuksen alta täältä. Hakijoille ja huoltajille järjestetään lisäksi yhteishakuinfo Teamsissä 16.2.2022 klo 17.00.

Careerian yhteishaun koulutustarjontaan, jo oppilaitoksessa opiskelevien kokemuksiin sekä ohjeisiin Careeriaan hakemisessa voi tutustua oppilaitoksen nettisivuilla osoitteessa https://careeria.fi/koulutukset/yhteishaku/. Tietoa opiskelusta Careeriassa, koulutusaloista ja tutkinnoista toimipisteittäin, apua ammatinvalintaan sekä tietoa soveltuvuus- ja kielikokeista löytyy myös Careerian opinto-ohjaajien peruskouluihin toimittaman thinglinkin kautta: https://www.thinglink.com/card/1527619890444238849

Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen, TUVA-koulutukseen ja erityisoppilaitoksiin nyt samassa yhteishaussa Opintopolku.fi ja Studieinfo.fi -palveluissa

Koulutuksiin haetaan yhteishaussa 22.2.–22.3.2022 Opintopolku.fi -palvelussa. Ruotsinkieliseen Grundexamen i affärsverksamhet -tutkintoon haetaan Studieinfo.fi -palvelussa. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 22.3.2022 klo 15.00. Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 16.6.2022.

Nyt perusopetuksen jälkeiselle koulutukselle on yksi yhteinen haku, jossa on mukava niin ammatilliset perustutkinnot, TUVA-koulutus (tutkintoon valmentava koulutus) kuin myös haku erityisoppilaitoksiin. Yksi yhteinen haku selkeyttää tilannetta, kun opiskelupaikkoja otetaan vastaan. Hakijan ei enää tarvitse erikseen huolehtia eri hakuajoista. Yhteishaussa on haettavissa seitsemän vaihtoehtoa, jotka kannattaa kaikki täyttää oman jatkopolun varmistamiseksi.

Careeria pähkinänkuoressa

 • n. 20 eri koulutusalaa
 • yli 80 työelämän ammattitutkintoa: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • kaksikielinen järjestämislupa: suomi ja ruotsi
 • koulutusta myös englanniksi
 • mahdollista suorittaa tutkinto myös työelämässä esim. oppisopimuksella
 • opiskelijamäärä n. 11 000 vuodessa
 • koko konsernin liikevaihto n. 37 milj. euroa
 • konserniin kuuluu myös maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia tarjoava tytäryhtiö CareeriaPlus Oy
 • henkilöstöä yli 400
 • toimipisteet Porvoossa, Askolassa, Vantaalla, Helsingissä ja Keravalla
 • omistajakunnat: Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi
 • toiminta-alue koko itäinen Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
 • virtuaalisesti koulutustarjontaa valtakunnallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti

Lisätietoja:
Koulutusjohtaja Ulla Posti, Liiketoiminta, hyvinvointi ja palvelut, ulla.posti@careeria.fi, puh. 040 751 1151
Koulutusjohtaja Pekka Pulkkinen, tekniikka, digitaalisuus ja teollisuus, pekka.pulkkinen@careeria.fi, puh. 040 631 9440
Koulutuspäällikkö Anja Leino, Hakeutumispalvelut ja polutus, anja.leino@careeria.fi, puh. 040 524 1031
Koulutuspäällikkö Katja Kangasmäki, tuki ja ohjaus, katja.kangasmaki@careeria.fi, puh. 044 737 2433