Careerialla on kevään 2023 yhteishaussa tarjolla 16 eri perustutkintoa sekä TUVA-koulutus

15.2.2023

Nuori nainen ja mies istuvat penkillä, tytöllä sylissä kannettava tietokone.

Kevään perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa 21.2–21.3.2023 Careeriaan voi hakea opiskelemaan yhteensä 16 eri perustutkintoon sekä TUVA-koulutukseen. Yhteishaku on tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Yhteishaun lisäksi Careeriaan voi hakea opiskelemaan ympäri vuoden jatkuvan haun periaatteella. Jo työelämässä olevien keskuudessa oppisopimusopiskelulla on vahva asema.

Careeriassa opintoja voi perustutkinnoissa painottaa yksilöllisillä opintopoluilla oman mielenkiinnon ja vahvuuksien mukaan. Perustutkinto-opiskelijalla on myös mahdollisuus kaksoistutkinnon suorittamiseen ja laaja korkeakouluyhteistyö mahdollistaa väyläopinnot jo ammattiopintojen ohessa. Kansainvälistymisosaamista vahvistaa mahdollisuus suorittaa opintojaksoja myös ulkomailla.

Monta eri polkua ammattiin

Careerian yhteishaun tutkinnoista liiketoiminnan perustutkinto on Porvoon lisäksi tarjolla Vantaalla. Muut perustutkinnot toteutetaan joko Porvoossa tai Askolassa ja TUVA-koulutus Porvoossa. Ruotsiksi yhteishaun tutkinnoista toteutetaan liiketoiminnan perustutkinto, Grundexamen i affärsverksamhet Porvoossa. Liiketoiminnan perustutkinto on mahdollista opiskella Careeriassa myös englanniksi Helsingissä. Siihen haetaan erillishaussa (Vocational Qualification in Business, QB) 14.4.2023–14.5.2023.

Opintoja voi painottaa oman mielenkiinnon ja vahvuuksien mukaan valitsemalla itseä parhaiten hyödyttävät valinnaiset sisällöt. Tutkintoon voi yhdistää esimerkiksi osia jostain toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai jopa erikoisammattitutkinnosta ja rakentaa itselleen sopivan, yksilöllisen ja omiin vahvuuksiin perustuvan tutkinnon. Tarjolla on monta eri polkua:

Digipolku – digitaiturin työelämän digitaidot monipuolisesti haltuun,
Green Careeria -polku – monipuolista ympäristöosaamista ja -vastuuta yhdistettynä opintoihin,
Jatko-opintopolku – väyläopintoja ammattikorkeakoulussa osana ammatillista perustutkintoa,
Kansainvälisyyspolku – kansainvälisiä yhteistyöprojekteja ja työssäoppimista ulkomailla,
Taitajan polku – ammattitaidolla oman alan huippuosaajaksi,
Urheilijan polku – opiskelun ja urheilun yhdistäminen Itä-Uudenmaan urheiluakatemiassa,
Yrittäjyyspolku – yritystoiminnan suunnittelua jo opintojen aikana,
tai opiskelijan oma polku.

Työelämälähtöisyydellä on ammatillisissa tutkinnoissa suuri painoarvo, ja yhteistyö työelämän kanssa on jo opintojen aikana tiivistä. Careeriassa opiskeltavat alat työllistävät hyvin ja yrittäjyys on osana kaikissa tutkinnoissa. Perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden hankkia osaamista ja lisäkoulutusta, edetä uralla tai vaihtaa kokonaan uudelle alalle. Oppisopimusopiskelu on hyvä vaihtoehto opiskella työtä tekemällä.

Väyläopinnot sujuvoittavat siirtymistä jatko-opintoihin

Ammatillisen perustutkinnon antama yleinen jatko-opintokelpoisuus mahdollistaa valmistumisen jälkeen hakemisen esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Careeriassa voi jo perusopintojen aikana opiskella ammattikorkeakouluopintoja ja sujuvoittaa näin siirtymistä korkea-asteelle. Väyläopintoina on mahdollista suorittaa ammattikorkeakouluopintoja, jotka luetaan opiskelijalle hyväksi, kun hän siirtyy korkea-asteelle. Väyläopintojen lisäksi pienemmän kokonaisuuden kurkistuskurssit tarjoavat mahdollisuuden nähdä, millaista ammattikorkeakouluopiskelu on. Careeria tekee väyläopintoyhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK), Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kanssa ja opintotarjonta kehittyy jatkuvasti.

Kaksoistutkinto edelleen suosittu

Myös kaksoistutkinto eli lukio-opintojen opiskelu ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä on edelleen suosittu tie kohti jatko-opintoja. Vuosittain Careerian perustutkinto-opiskelijoista n. 60 aloittaa kaksoistutkinnon suorittamisen. Yhteistyöoppilaitoksia ovat Linnankosken lukio Porvoossa, Sotungin etälukio Vantaalla, Askolan lukio ja Tölö gymnasium. Kaksoistutkintolaisten opiskelemat lukio-opinnot korvaavat ammatillisten opintojen YTO-aineet (yhteiset tutkinnon osat) eli mitään ylimääräistä ei opiskella.

Tervetuloa Careeriaan opiskelemaan!

Lue lisää yhteishausta.

Perusopetuksen jälkeinen yhteishaku 21.2–21.3.2023 osoitteessa www.opintopolku.fi 21.3.2023 klo 15.00 asti. Opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 15.6.2023.

Careeria pähkinänkuoressa

 • 20 eri koulutusalaa
 • n. 80 työelämän ammattitutkintoa: perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
 • kaksikielinen järjestämislupa: suomi ja ruotsi
 • koulutusta myös englanniksi
 • mahdollista suorittaa tutkinto myös työelämässä esim. oppisopimuksella
 • opiskelijamäärä n. 11 000 vuodessa
 • koko konsernin liikevaihto n. 38 milj. euroa
 • konserniin kuuluu myös maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia tarjoava tytäryhtiö CareeriaPlus Oy
 • henkilöstöä n. 400
 • toimipisteet Porvoossa, Askolassa, Vantaalla, Helsingissä ja Keravalla
 • omistajakunnat: Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi
 • toiminta-alue koko itäinen Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
 • virtuaalisesti koulutustarjontaa valtakunnallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti