Järjestyksessä jo toinen vammaisten yrittäjien ryhmä valmistui Careeriasta – kolmas ryhmä starttaa syksyllä

18.5.2022

Pistekirjoituksella kirjoitettu kyltti, jossa lukee Iiris Pimé Café.

Suomen ensimmäinen yrittäjän ammattitutkinnon vammaisten ryhmä valmistui jo syksyllä 2020 ja sai juhlaansa tuolloin onnittelukirjeen itseltään tasavallan presidentiltä. Careerian, Näkövammaisten liiton ja Invalidiliiton yhdessä suunnittelemalle ja toteuttamalle koulutukselle on selvä tilaus. Järjestyksessä jo toinen ryhmä valmistui huhtikuussa 2022 ja kolmas ryhmä starttaa yrittäjän päivänä 5.9.2022. Haku on käynnissä 24.8.2022 asti: vammaisten yrittäjyyden ammattitutkinto

Keväällä valmistunutta ryhmää juhlittiin Iiris-keskuksessa 27.4.2022. Tilaisuudessa iloittiin saavutetuista tavoitteista ja kuultiin onnittelupuheenvuorot Careerian koulutusjohtaja Ulla Postilta, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposelta, vastuukouluttaja Tarja Pursiaiselta, Invalidiliitto ry:n työllisyyden ja yrittäjyyden asiantuntija Sinikka Winqvistiltä sekä mentori Merja Carlanderilta. Yrittäjä Minna-Liisa Arola palkittiin stipendillä, jonka jakoi perusteluineen Näkövammaisten liiton Ville Lamminen.

Koulutuksen aikana kehitettiin yritystoimintaa, perustettiin yrityksiä ja luotiin arvokkaita suhteita yrittäjyyden taipaleelle. Tämä kaikille saavutettavaksi ja esteettömäksi suunniteltu yrittäjyyden ammattitutkinto on merkittävä askel eteenpäin yhdenvertaisissa mahdollisuuksissa kouluttautua ja kehittää itseään yrittäjänä.

Ihmisiä ja yksi opaskoira ryhmäkuvassa. Osa seisoo ja osa istuu.
Valmistumisen juhlaa 27.4.2022 Iiris-keskuksessa. Valmistuneita oli 22, osa oli juhlassa mukana Teamsin välityksellä.

Yli 20 uutta yrittäjää ja yrityksen perustajaa – onnea!

Uusien ammattitutkintoon valmistuneiden yrittäjien toimialakirjo on laaja: seksuaaliterapeutti, haitaristi, matkailuyrittäjä, kampaaja, nettisivujen tekijä, verkkokouluttaja, puualan yrittäjä, paljunvuokraaja, vuokralaatikkoyrittäjä, taksiyrittäjä, hierojia, käsityöntekijöitä… Lisäksi ryhmän kuudella jäsenellä on vielä yritystoiminta perustamis- ja suunnitteluvaiheessa. Ensimmäistä kertaa koulutukseen osallistui myös kaksi kuuroa opiskelijaa. Heistä toinen on Suomen ainoa kuuro taksiyrittäjä. Sen lisäksi, että koulutuksen aikana syntyi uutta yritystoimintaa, syntyi myös uutta elämää, kun yksi osallistuja sai tutkinnon suorittamisen aikana myös perheenlisästä.

”Kyky omaksua ja soveltaa uutta ja olla avoinna uudelle ovat työelämän avaintaitoja”

Careerian koulutusjohtaja Ulla Posti kiitti onnittelupuheenvuorossaan valmistuneille koulutuksen mahdollistaneita tahoja hyvästä yhteistyöstä. Hän toi myös esille koulutuksen aikana opiskelijakollegoilta ja mentoreilta saadun tuen merkityksen ja yhdessä kehittämisen sekä yhteisten opintojen aikana luodut kontaktit, jotka kantavat myös jatkossa.
– Työelämän muutokset haastavat jatkuvaan oppimiseen ja kyky omaksua ja soveltaa uutta ja olla avoinna uudelle ovat työelämän avaintaitoja. Tieto on tärkeää, mutta yrittäjät ovat myös kokeilemalla luoneet mahtavia keksintöjä kautta aikojen, hän kannusti valmistuneita ja päätti puheenvuoronsa Albert Einsteinin sanoihin: “Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

“Vammaisten asioiden edistäminen on kaikkien asia”

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen saapui valmistujaistilaisuuteen suoraan eduskunnasta ja onnitteli tutkinnon suorittaneita omasta ja vuodesta 1999 toimineen eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puolesta.
– Kumarran syvään ja nostan teille hattua. Tämä tutkinto on osoitus, että kun tahtoa ja motivaatiota on, niin ihminen pystyy paljoon ja oikeastaan vaikka mihin. Ryhmänne sisäinen tsemppaaminen on opettajien mukaan ollut esimerkillistä. Toivon, että nyt luodut yhteydet säilyvät myös jatkossa, sillä yrittäjän ei kannata jäädä yksin. Vammaisyrittäjyydessä yhdistyy vammaisuus, yrittäjyys ja substanssiosaaminen. Tässä ryhmässä on paljon eri alojen yrittäjiä ja substanssiosaamista. Mitä moninaisempi ryhmä, sitä enemmän oppimismahdollisuuksia, Merja Mäkisalo-Ropponen kannusti.

Merja Mäkisalo-Ropponen nosti puheessaan esiin myös tärkeitä vammaisten oikeuksiin liittyviä asioita. Suomi on kesäkuussa 2016 ratifioinut vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka mukaan vammaispalvelut eivät ole ylimääräisiä etuuksia, vaan vammaisille kuuluvia oikeuksia, joilla mahdollistetaan yhdenvertainen osallistuminen yhteiskuntaan. Hän kannusti myös kaikkia viemään asioita eteenpäin, jos kokee syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan työelämä on yksi keskeinen alue, jossa vammaisten yhdenvertaisuus ei toteudu.
– Yhteiskunnassa on vielä paljon tehtävää vammaisten yhdenvertaisuuden eteen ja vammaisten yrittäjyyden mahdollistamiseksi. Te olette erinomaisia esimerkkejä esteiden poistamisesta. Toivon, että teiltä löytyisi aikaa myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen omalla toimialueellanne. Hyvinvointialueilla on nyt näytön paikka siitä, miten asiat saadaan kuntoon. Vammaisasioita ei saisi eristää yhteen lokeroon. Esteetön ja saavutettava yhteiskunta on meille kaikille tärkeä asia, Merja Mäkisalo-Ropponen summasi.

Merja Mäkisalo-Ropponen kiitti lopuksi Careeriaa, mentoreita ja sidosryhmiä.
– Kiitokset Careerialle, opettajille, mentoreille ja sidosryhmäläisille. Olette tehneet mahtavaa työtä. Oppilaitoksen tehtävä ei ole vain toteuttaa sille myönnettyä opetusta, vaan myös uudistaa yhteiskuntaa. Tämä koulutus on erinomainen esimerkki siitä. Iloitsen siitä, että tälle koulutukselle on tulossa jatkoa, Merja Mäkisalo-Ropponen lausui lopuksi.

”Yrittäjänä kehittyy joka päivä”

Vastuukouluttajana toiminut Tarja Pursiainen korosti puheenvuorossaan yrittäjän jatkuvaa kehittymistä.
– Emme ole yrittäjänä valmiita koskaan, vaan kehityskulkua ja oman tien hakemista on onneksi mahdollista koko ajan jatkaa. Muistakaa nauttia jokaisesta hetkestä. Yhtenä päivänä paistaa aurinko ja toisena voi tuntua vaikealta. Älkää jääkö yksin, vaan kysykää kaverilta ja muilta yrittäjiltä. Eteenpäin vie oma tahto ja oma into, Tarja Pursiainen kiteytti yrittäjyyttä.
– Menestyksellistä yrittäjätaivalta ja yrittäjyyden aloittamista! Onnea kaikesta siitä työstä, jonka olette tehneet yrittäjyytenne eteen, Tarja Pursiainen onnitteli lopuksi.

Yrittäjyys on vammaiselle keino näyttää kyvyt ja integroitua yhteiskuntaan

Invalidiliitto ry:n työllisyyden ja yrittäjyyden asiantuntija Sinikka Winqvist onnitteli ryhmää hienosta suorituksesta ja yrittäjyyteen nyt saadusta todistuksesta. Hän toi myös esiin, että yrittäjyys on vammaisten keskuudessa yleisempää kuin väestössä keskimäärin. Yrittäjyys on hänen mukaansa vammaiselle keino näyttää kykynsä ja integroitua yhteiskuntaan.

Vuosina 2016–2020 toteutetun Yritystä-hankkeen yksi saavutus on toukokuussa 2019 perustettu Suomen Vammaisyrittäjät ry, joka edistää vammaisten yrittäjien yhteistyötä ja toimintaverkostoja. Sinikka Winqvist korosti puheenvuorossaan, että näkyvyyttä tarvitaan. Asioita edistetään myös seuraavaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen. Toiveena on, että seuraavissa eduskuntavaaleissa nähtäisiin ehdolla myös vammainen yrittäjä.

Mentorien terveiset

Koulutuksessa mentorina toiminut Merja Carlander aloitti onnittelunsa Anais Ninin sanoilla rohkeudesta.
– Anais Ninin sanoin: ”Ihmisen elämä laajenee tai kutistuu suhteessa hänen rohkeuteensa.” Onnea rohkeudesta. Olette oppineet valtavasti ja opettaneet myös meitä mentoreita, Merja Carlander kiitti.

Hän jatkoi onnittelua runomitalla:
”Mitä kaikkea voikaan oppia, kun vain ottaa asioista koppia.”
”Digitaalisuuden hyödyntäminen tuo omat haasteet, kun maailma on rakennettu huomioiden näkevien vaateet.”

Myös ryhmän mentorina toiminut Tuomo Burman muistutti ilon mukana pitämisestä.
– Yrittäjän työ ei lopu, kun tutkinto on suoritettu. Se antaa valmiuksia, joilla edetä. Yrittäminen on kivulla ja säryllä aikaansaamista. Välillä tapahtuu jopa onnistumisia. Pitäkää ilo elämässä, niin luovuuskin kukkii, hän kannusti yrittäjiä pilke silmäkulmassa.

Stipendi matkailuyrittäjä Minna-Liisa Arolalle

Näkövammaisten liiton myöntämä stipendin saajaksi valikoitui ryhmästä matkailualan yrittäjä Minna-Liisa Arola, Arolan lomamökit. Ville Lamminen Näkövammaisten liitosta kertoi perustelut stipendin myöntämiselle.
– Minna-Liisa Arola on koulutuksen aikana menestyksekkäästi pystynyt kehittämään yritystoimintaansa erittäin kilpaillulla alueella. Verkostoituminen on nykyaikaista ja myös yksi peruste tämän stipendin myöntämiselle, Ville Lamminen tiivisti ja onnitteli vielä koko ryhmää.

Minna-Liisa Arolan yritystarina

Lue Minna-Liisa Arolan yritystarina: Yrittäjyyden ammattitutkinnolla lisää ammattimaisuutta yritystoimintaan