RisteilylaivaJumbo-tapahtumassa liiketoiminnan opiskelijat tutustuivat HOK-Elannon toimintaan sekä koulu- ja työhyvinvointiin

29.9.2022

Rastivetäjä ja opiskelijoita kauppakeskuksessa.

Careeria, HOK-Elanto, Kauppakeskus Jumbo sekä “Chillisti Mukana!”- ja “FUTU” -hankkeet järjestivät yhdessä #RisteilylaivaJumbo-opiskelijatapahtuman tiistaina 27.9.2022. Tapahtuman tavoitteena oli tutustuttaa ensimmäisen vuoden liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijoita Vantaan toimipisteestä HOK-Elannon asiakaspalvelun työtehtäviin sekä koulu- ja työhyvinvointiin. Tapahtumassa opiskelijat kiersivät erilaisia rastitehtäviä Jumbo-kauppakeskuksessa.

Tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa. Lisäksi tapahtumassa oli toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, jotka tekivät tapahtumatuotannon tutkinto-osan näyttötyön. Tapahtuman muita tavoitteita oli ryhmäyttää opiskelijoita sekä lisätä ymmärrystä liiketoimintamalleista, palvelumuodoista, kohderyhmistä ja asiakaspalvelusta.

Aiemmin järjestetyn tapahtuman perusteella kokemus oli, että opiskelijat pitivät tapahtumasta ja sen kilpailuhenkisyydestä. Opiskelijat tutustuivat toisiinsa ja HOK-Elannon toimintaan sekä saivat perustietoa koulu- ja työhyvinvoinnista.

HOK-Elannon palveluneuvoja ohjeistaa opiskelijoita tehtävärastilla.
Opiskelijat ja rastinvetäjä palveluneuvoja Janette Asell.

Mitä muutoksia toinen kerta toi?

Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin jo viisi viikkoa opintojen aloittamisen jälkeen, mikä tarkoitti että opiskelijoiden ryhmäytyminen on yhä käynnissä. Tapahtuma siis tuki ryhmäytymisen alkuvaiheita ja yhteistyötaitojen kehittymistä eri tavoin, kuin viime vuonna keväällä järjestetty tapahtuma teki.

Rastinvetäjä ohjeistamassa opiskelijoita kauppakeskuksessa.
Careerian opiskelijat ja rastinvetäjä-opiskelija Josha.

Rasteilla tutustuttiin HOK-Elantoon ja pohdittiin työhyvinvointia

Rastitehtävien sisällöt olivat vuorovaikutteisia ja asiantuntijavetoisia. HOK-Elannon neljän hengen tiimi suunnitteli rastit omista palveluistaan, segmenteistään, toimintamalleistaan ja brändistään. Vaikka HOK-Elanto voi olla opiskelijoille tuntematon yrityksenä, ovat heidän palvelunsa heille hyvinkin tuttuja.

Yhteistyö HOK-Elannon ja Careerian välillä nähtiin selvästi. Eräs opiskelija osui naulankantaan todetessaan “Luulen, että me ollaan täällä siksi, että meidät halutaan tänne töihin”.

HOK-Elannon henkilöstöä ja Careerian opettaja antamassa opiskelijoille ohjeita kauppakeskuksessa.
Vasemmalta oikealle: HOK-Elannon Jumbon ravintolamaailman johtaja Mika Jaakkola ja Careerian liiketoiminnan opettaja Hannu Okkonen sekä taustalla palveluneuvoja Janette Asell, Coffee Housen liikeideapäällikkö Satu Junno ja HR-asiantuntija Emma Välimäki.

Tapahtuma aloitettiin Jumbon kauppakeskuksessa Coffee Housen edessä, jossa HOK-Elanto tarjosi opiskelijoille aamupalaa. Tapahtuman järjestäjiä ovat HOK-Elannolta Emma Välimäki ja Careeriasta Hannu Okkonen. Tapahtumaan osallistui 32 ensimmäisen vuoden opiskelijaa, 12 rastivetäjä-opiskelijaa sekä vastuuopettajat ja erityisopettaja.

Careeria haluaa huolehtia myös opiskelijoiden työhyvinvoinnista, joten mukana oli myös Vanhempainliiton Chillisti Mukana! -hankeen Minna Palmu ja Ville Koikkalainen sekä Nico Parviainen Futu-hankkeesta. Hankkeiden rastilla opiskelijat miettivät työhyvinvointiin liittyviä sanoja ja termejä ja samalla piti perustella, miten ne liittyvät työhyvinvointiin. Opiskelijan kommentti ”tähänhän liittyy oikeestaan kaikki” kokosi tehtävän annin hyvin yhteen. Nuoret ymmärsivät hyvin, että perhe, kaverit ja harrastukset ovat liitoksissa omaan työhyvinvointiin.

Hankkeiden kolme työntekijää roll-uppien edessä kauppakeskuksessa.
Vasemmalta oikealle: Metropolia FUTU-Hanke Nico Parviainen, Vanhempainliiton Chillisti Mukana! -hanke Minna Palmu ja Ville Koikkalainen.

Seuraava tapahtuma on jo suunnitteilla

Seuraava tapahtuma on suunniteltu keväälle ja siitä on tulossa vieläkin isompi. Tapahtuman tuottaja Hannu Okkonen kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistivat tapahtuman onnistumisen.

Lisätietoa tapahtumasta antaa liiketoiminnan opettaja ja tapahtuman tuottaja Hannu Okkonen, hannu.okkonen@careeria.fi.