Suunhoidon osaajille on kysyntää

20.10.2023

Ihmisiä luokkahuoneessa kuuntelemassa luentoa.

Careeria käynnisti vuoden 2023 alussa suunhoidon osaamisalan koulutuksen yhteistyössä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hammashoitoloiden kanssa. Suunhoidon osaajille on kysyntää, ja vuoden 2024 alussa käynnistyy jo toinen ryhmä. Koulutus tarjoaa lähihoitajaopiskelijoille ja jo lähihoitajiksi valmistuneille mahdollisuuden suuntautua suun terveydenhuollon työtehtäviin. Suunhoidon osaamisalan opiskelu on työvaltaista ja se toteutetaan yhteistyössä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hammashoitoloiden kanssa. Suunhoidon osaamisalan opinnot koostuvat lähi- ja verkko-opinnoista sekä klinikkaopinnoista. Hakuaika koulutukseen on 15.11.2023 asti, ja noin vuoden kestävä koulutus käynnistyy 22.1.2024.

Careerian suunhoidon osaamisalan koulutus käynnistettiin vastaamaan alueen työvoimatarpeeseen

Hoitajista on Itä-Uudenmaan alueella suunhoidon alalla pula, minkä vuoksi koulutusta toivottiin nimenomaan tälle alueelle. Ensimmäisestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Careerian yhteistyössä vuoden 2023 aikana toteutetusta koulutuksesta on saatu hyviä kokemuksia sekä opiskelijoilta että työelämältä. Careeria ja suunhoidon osaamisalan koulutuksen suurin yhteistyökumppani Itä-Uudenmaan hyvinvointialue vastaavat työelämän toiveeseen koulutuksen jatkumisesta. Seuraava suunhoidon osaamisalan koulutus järjestetään Porvoossa 22.1.–20.12.2024. Hakuaika maksuttomaan koulutukseen on 15.11.2023 saakka. Lisätietoa koulutukseen hakeutumisesta löytyy Careerian nettisivuilta: https://careeria.fi/koulutus/sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinto-lahihoitaja-suunhoidon-osaamisala-2/

– Lähihoitajakoulutuksen suunhoidon osaamisalan opinnot takaavat opiskelijalle hammashoitajan pätevyyden. Hammashoitajan työssä pääsee osaksi monialaista tiimiä ja hoitamaan eri-ikäisiä asiakkaita. Mahdollisuus työllistyä koulutuksen jälkeen on hyvä, ja koulutus mahdollistaa myös hakeutumisen alan jatko-opintoihin, sanoo Careerian sosiaali- ja terveysalan opettaja Anu Ingelin.

– Kannatti vaihtaa, päivätyö ja kroppa on paremmassa kunnossa, kun ei ole niin paljon fyysistä työtä. Olen oppinut paljon ja on kiva tehdä työtä moniammatillisessa työyhteisössä ja meillä on parhaimmat opettajat, kiittelee suunhoidon opiskelija Jenna.

– Opiskelu on ollut mielekästä, uutta ja innostavaa. Teossa (työelämässä oppimisessa) on saanut nähdä sen koko kirjon, mitä kaikkea hammashoitajatyöhön kuuluu. “Itsekuria” tämä toki vaatii, eli teoriaosuus kannattaa ottaa vakavasti ja itseopiskelu auttaa työelämässä oppimisen jaksolle mentäessä. Koen, että tämä on minun tulevaisuuden ammatti, kuvaa opiskelua suunhoidon opiskelija Marina.

– Koulutusyhteistyö Careerian kanssa on sujunut hienosti. Olemme saaneet opiskelijoiksi motivoituneita ja innokkaita tulevaisuuden hammashoitajia, jotka oppivat aidossa hammashoitoympäristössä työtä. Opintovuoden lopussa heidän osaamistaan on voitu jo hyödyntää muuttuvissa tilanteissa, ja opiskelijat ovat sujahtaneet hienosti osaksi työyhteisöämme. Meidän mottona onkin ollut, että saamme juuri niin hyviä hoitajia heistä kuin itse heistä koulutamme, summaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon palveluvastaava Mari Heinonen.

Suuhoidon osaamisalan koulutus antaa valmiudet hammashoitajan työtehtäviin

Suunhoidon koulutuksen välineitä pöydällä.

Koulutus on hyvä vaihtoehto jo valmiille lähihoitajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan suunhoitoon ja toimia hammashoitajina. Koulutukseen voivat hakeutua myös lähihoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuina seuraavat opinnot: kasvun ja osallisuuden edistäminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, yhteiset opinnot ja valinnainen tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Työympäristönä ovat julkiset ja yksityiset suun terveydenhuollon yksiköt.

Koulutus toteutetaan Careerian ja Itä-Uudenmaan alueen hammashoitoloiden kanssa yhteistyönä työvaltaisesti. Opintokokonaisuus koostuu noin kerran viikossa Careeriassa pidettävistä lähiopetuspäivistä, verkko-opinnoista, tehtävistä ja tenteistä sekä osaamisen hankkimisesta käytännön työtehtävissä suun terveydenhuollon yksiköissä. Porvoon hammashoitola on käytössä opiskelijoiden klinikkaopetukseen sovittuina päivinä. Työelämässä oppimisen paikkoja haetaan tarvittaessa myös Itä-uudenmaan alueen ulkopuolelta.

Suunhoitoon suuntautuneet lähihoitajat osallistuvat mm. suun sairauksien tutkimukseen ja hoitoon yhteistyössä hammaslääkärien ja suuhygienistien kanssa. Opintojen aikana opitaan erilaisia hoitokäytäntöjä, kuten suun tutkimus, paikkaus- ja juurihoito, hampaanpoisto ja iensairauksien hoito. Lisäksi perehdytään käyttämään alan instrumentteja, materiaaleja ja tietojärjestelmiä ja harjaannutaan arvioimaan eri-ikäisten asiakkaiden ja potilaiden suun terveydentilaa ja ohjaamaan heitä suun terveyden edistämisessä.

Opiskelijatarina

Lähihoitajasta hammashoitajaksi – Satu ohjeistaa hampaiden pesuun vaikka räpäten