Tunnelmia careerian valmistujaisjuhlista 2.6.2023

2.6.2023

Punaisia ruusuja.

Porvoo, Careerian Perämiehentien toimipiste

Mies seisoo puhujakorokkeella pitämässä puhetta.

”Elämme epävarmuuden aikaa. Onneksi yksi asia epävarmuuden keskellä on varmaa, opiskelu kannattaa aina. Onnittelen teitä hyvät valmistuvat opiskelijat. Olette suorittaneet tutkinnon, jonka merkiksi saatte tutkintotodistuksen. Todistusta tärkeämpää on osaaminen, jonka olette hankkineet työelämässä pärjäämistä varten. Pitäkää siitä huolta ja kehittäkää itseänne myös jatkossa, koska Suomi tarvitsee osaajia. Kannustan teitä jatkamaan opintojanne sekä työn ohella että jatko-opintoina, jossa Careeria mielellään palvelee teitä myös jatkossa.
Vielä kerran onnittelut vastavalmistuneille opiskelijoille ja läheisillenne. Juhlikaa valmistumistanne arvokkaasti.”

Rehtori ja toimitusjohtaja Pasi Kankare, Careeria

Mies puhumassa puhujakorokkeella.

“Vuoden 2018 reformi toi yksilölliset opintopolut, kaikilla on oma polkunsa tavoitteeseensa kohti tutkintoa. Ammattilaisista kilpaillaan nyt. Teknologia on mennyt eteenpäin niin, että rutiinityötä on vähemmän, mutta asiantuntijatyö lisääntyy. Nauttikaa juhlapäivästänne ja onnitelkaa itseänne maaliin viedystä suorituksesta.”

“Teknologiseringen smyger sig in på många branscher allt starkare. Arbetet är inte längre knutet till tid och plats, och tack vare ny teknik gör människor mindre och mindre rutinarbete. Användningen av teknik ökar också i jobb som tidigare inte ansågs tekniska. Inom hälso- och sjukvården används till exempel robotik i allt större utsträckning. Men teknologins frammarsch kommer inte att ersätta det mänskliga arbetandet. När rutinarbetet minskar ersätts arbetet av andra jobb och expertuppgifterna ökar.”

Ruotsinkielisen koulutuksen rehtori Frank Backman, Careeria

Mies puhumassa puhujakorokkeella.

”Tämän oppilaitoksen, paikallisten yritysten ja opiskelijoiden tekemä yhteistyö on kaupunkimme kannalta äärimmäisen tärkeää. Ilman tätä yhteistyötä emme pysty kouluttamaan tarpeeksi nuorta osaavaa työvoimaa, joka mahdollistaa yritystemme toiminnan ja sen kehittämisen myös tulevaisuudessa. Viimeisen 10 vuoden aikana olen saanut olla tekemisissä satojen opiskelijoiden kanssa työharjoittelun, opetustyön muiden projektien merkeissä. On ollut ilo auttaa nuoria kehittymään ammatillisesti sekä tarjota heille mahdollisuuksia edetä työelämässä. Tässä samalla olen myös itse oppinut paljon uutta ja saanut monta uutta näkökulmaa asioihin, josta on ollut suuri apu oman urani kannalta.
Ahkeran opiskelun ansiosta poistutte täältä tänään päättötodistukset taskussa kohti elämänne seuraavaa vaihetta. Mikä se sitten onkaan toivon teille kaikille onnea valitsemallenne polulle. Muistakaa nauttia matkasta, sillä se on tärkeämpää, kuin se määränpää. Mikään saavutus ei korvaa siihen käytettyä aikaa, ellei sen tekemisestä ole nauttinut.”

Niko Lehto, Ravintola VÅR

Nainen puhumassa puhujakorokkeella.

”Rakkauteni vanhoja taloja kohtaan vei tieni Careeriaan opiskelemaan pintakäsittelyalaa. Tuntui, kuin joku suurempi käsi olisi johdattanut minut tähän kouluun. Olen saanut tulla näkyväksi ja olla oma itseni. Opiskelu on antanut ammattitaitoa ja uskoa itseeni. Aito onni ja merkityksellisyys löytyy, kun seuraa omaa sydäntään.”

Laura Lindgren, pintakäsittelyn perustutkinto, rakennusmaalari

Kaksi miestä puhumassa puhujakorokkeella.

”Tack till alla lärare som har hjälpt oss. Nu börjar ett nytt kapitel. Vi kommer att minnas för livet de här två åren.”

Anton Karlsson och Daniel Lagerholm, grundexamen i affärsverksamhet, merkonom

Tilaisuuden juontajina Porvoossa toimivat Eva Wahlström ja Tuija Kostiainen.

Vantaa, Ilmailumuseo

Nainen puhumassa puhujakorokkeella, jossa lukee Ilmailumuseo.

”Turbulenttisista lähivuosista huolimatta Suomen työmarkkinat ovat tällä hetkellä vahvat ja useilla aloilla työelämä kilpailee osaajista. Voimme sanoa, että kyseessä on työntekijän markkinat, kun työnantajat etsivät aktiivisesti osaavia ja motivoituneita ammattilaisia, kuten teitä. Vallitseva työmarkkinatilanne luo moninaisia mahdollisuuksia teille ja jopa vapautta valita. Voitte harkita eri aloja, yrityksiä ja tehtäviä, jotka vastaavat parhaiten arvojanne ja osaamistanne.
Olkaa valmiita oppimaan uusia taitoja ja kehittämään ammattitaitoanne jatkuvasti. Kyky sopeutua ja oppia uutta on keskeistä tänä aikana, jolloin teknologia kehittyy nopeasti ja työelämän tarpeet muuttuvat sen mukana. Muistakaa, että yhteistyö ja verkostoituminen ovat ammatillisen menestyksen avaimia. Ja vielä: olkaa rohkeita ja aktiivisia, olkaa valmiita työskentelemään joustavasti sekä ottamaan vastaan haasteita.
Lämpimät onnitteluni kaikille teille valmistuville. Warm congratulations to all of you graduates.”

Koulutusjohtaja Ulla Posti, Careeria

Mies seisomassa puhujakorokkeella, jossa lukee Ilmailumuseo.

”Alku oli haasteellinen. Olen todella tyytyväinen opettajien apuun. Opiskeluvuosien mukavin asia oli sosiaalinen luokka, jossa ketään ei kiusattu. Olin mukana Taitaja-kilpailussa ja vaihdossa Hollannissa. Matka antoi paljon ja oli kasvattava. Careeria antoi mahdollisuuden tehdä työtä ja opintoja yhtä aikaa. Isot kiitokset Careerialle!”

Dikan Nagmadin Sharif, Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Mies seisomassa puhujakorokkeella, jossa lukee Ilmailumuseo.

”Koronavuodet olivat kovia. Careeria on opettanut kärsivällisyyttä ja kaikesta huolimatta on mentävä eteenpäin. Opiskelijakunnan hallituksessa mukanaolo on kantanut opintojakin ja antanut paljon kokemuksia. Kiitän opettajiani ja kaikkia Careerialaisia.”

Amin Al Kafnaweez, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Nainen seisomassa puhujakorokkeella, jossa lukee Ilmailumuseo.

”Omassa kotimaassani en saanut työtä yliopistokoulutuksesta huolimatta. Careeriassa opiskeluympäristö, opiskeluympäristö, laitteet, luokat ja opetus ovat korkealla tasolla. Opettajat ja arvioijat olivat todella ammattitaitoisia. Jatkan töitä tässä maassa ottaen teistä kaikista oppia ja mallia. Iso kiitos Careerian opettajat.”

Ina Hasa, Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Vantaan tilaisuuden juontajana toimi Hannu Okkonen.

Onnea kaikille valmistuneille!

Careeriasta 1.1–2.6.2023 valmistuneet sekä stipendin saajat ja stipendien myöntäjät

Atesta ja Pyrystä tuli merkonomeja ja yrittäjiä!