Uusia prosessiteollisuuden työntekijöitä Careerian ja Nesteen yhteistyöllä

1.3.2024

Sinipaitainen mies osoittaa sormellaan ruudulla näkyvää prosessikaaviota.

Careerian prosessiteollisuuden koulutus ja Neste toteuttavat parhaillaan oppisopimusyhteistyötä. Oppisopimusmallissa Careerian 18 vuotta täyttäneet prosessiteollisuuden perustutkinnon opiskelijat voivat jatkaa opintonsa loppuun työskentelemällä Nesteellä. 

Uutta oppisopimusmallia on kehitetty yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliiton kanssa. Nyt Careerian ja Nesteen toteuttama yhteistyö on nuorille opiskelijoille sujuva väylä työelämään ja Nesteelle erinomainen tapa saada tarvitsemiaan tekijöitä alalle.

– Pilotoiva malli on oppilaitosten, yritysten ja liittojen välisen yhteistyön tulos. Tämä yhteistyö on meille arvokasta, sillä tarvitsemme osaajia jatkossakin, myös uudenlaista osaamista ja yhteistyötä, kertoo Essi Suortti Nesteen Öljytuotteiden henkilöstöpäällikkö.

Careerian ja Nesteen yhteistyömalli tuo lisää vaihtoehtoja polkuun kohti ammattia

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelu on jo lähtökohtaisesti käytännönläheistä ja asioita opitaan tekemällä. Careerian prosessiteollisuuden perustutkintoa opiskellaan nykyaikaisissa oppimisympäristöissä, joissa simulaattori- ja muut tekniset ympäristöt antavat hyvät mahdollisuudet käytännön harjoitteluun. Jokaisen opiskelijan opintoihin kuuluu myös työelämässä oppimisen jakso käytännön tehtävissä. Polku ammattiin on jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen.

Careerian ja Nesteen yhteistyömalli tarjoaa täysi-ikäisille opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä jatkamaan opintojaan työelämään oppisopimuksella. Tähän mahdollisuuteen on Careeriassa tarttumassa nyt jo neljä toisen vuoden prosessiteollisuuden perustutkinnon opiskelijaa. He aloittavat kaikki vuoden 2024 aikana työskentelyn Porvoon Nesteen jalostamolla ja valmistuvat prosessinhoitajiksi keväällä 2025.

Vili Marttinen aloitti työt Nesteellä helmikuun alussa. Hän pitää Nesteen ja Careerian yhteistyömallia opiskelijan kannalta hyvänä, kun työkokemusta kertyy jo opiskelun aikana.

– Tartuin mahdollisuuteen jatkaa prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittamista työskentelemällä Nesteellä, koska näin saan jo opiskeluaikana arvokasta työkokemusta. Lisäksi saan luotua yhteyksiä, jotka auttavat mahdollisuudessa työllistyä Nesteelle valmistuttuani tutkintoon. Jo nyt lyhyen kokemuksen perusteella voin sanoa, että oppisopimusopiskelu Nesteellä on mukavaa. Olen oppinut paljon ja tutustunut uusiin ihmisiin. Työ on vaihtelevaa. Käyn välillä kentällä katsomassa tilannetta, avaamassa venttiilejä ja korjaamassa asioita. Teen neljä päivää töitä ja sitten minulla on kuusi päivää vapaata, Vili Marttinen kertoo tyytyväisenä.

Careerian ja työelämän välistä yhteistyötä kehitetään jatkuvasti tiiviillä yhteydenpidolla ja keskusteluilla työelämän tarpeista

Careerian prosessiteollisuuden opettaja Mikko Kotiranta odottaa Nesteen kanssa tehtävältä yhteistyöltä paljon.

– Meillä on Nesteen kanssa pitkään jatkunut yhteistyö, jossa on ilo olla mukana. Asiat etenevät hyvin ja malli kehittyy jatkuvasti. Neste on paikalla esittelemässä omaa toimintaansa, kun yläkoululaiset käyvät tutustumassa Careeriaan. Prosessiteollisuuden perustutkinto-opiskelijoille tarjottavan mahdollisuuden kohderyhmänä ovat juuri nuoret, peruskoulun jälkeen meillä opintonsa aloittaneet opiskelijat. Heille malli on mieluinen, kun 18 vuotta täytettyä on mahdollista päästä palkalliseen työhön ja samalla jatkaa opiskelua. Palkka nousee Teollisuusliiton ja Kemianteollisuusliiton mallin mukaisesti sitä mukaa, kun opinnot etenevät, kertoo Careerian prosessiteollisuuden opettaja Mikko Kotiranta.

Yhteistyömalli tuo lisää vaihtoehtoja opiskelijoiden ja työelämän kohtaamiseen.

– On ollut ilo saada olla mukana rakentamassa tätä mallia, ja huomata, miten sitoutuneita ja innostuneita työnantaja, kaikki asianosaiset oppilaitoksessa ja mukaan päässeet neljä opiskelijaa ovat olleet. Tähän mennessä meillä on yhtenä vaihtoehtona ollut kesäoppisopimuksen tekeminen opiskelijoille kesätöiden ajaksi, missä opiskelijat ovat voineet olla paitsi töissä ja samalla edistää opintojaan. Tämä Nesteen kanssa pilotoitava oppisopimusmalli tuo meille taas yhden uuden vaihtoehdon, jolla saada opiskelijat ja työelämä kohtaamaan entistäkin paremmin, kiittelee Careerian asiakasvastaava Janne Kuusitunturi.

Careerian koulutuspäällikkö Päivi Virmanen on seurannut pilotin valmistelua alusta asti ja on kiitollinen siitä, että Careeria saa Kemianteollisuus ry:n ja Nesteen kanssa pilotoida tätä oppisopimusmallia. Mukana pilotissa on myös muutamia muita oppilaitoksia ja yrityksiä muualta Suomesta.

– Toivon, että malli myös lisää alan houkuttelevuutta tuomalla uudenlaisen koulutusmahdollisuuden opintojen loppuajaksi. Siirtyminen työelämään opintojen toisena vuotena vaatii toki itseohjautuvuutta ja vahvaa sitoutumista kehittää omaa osaamistaan. Oppilaitoksemme rooli on tukea tätä oppimisprosessia yhdessä työpaikan kanssa, jotta tavoitteisiin päästään, summaa Careerian koulutuspäällikkö Päivi Virmanen.

– Neste on tyytyväinen uuteen oppisopimusmalliin ja sen luomaan mahdollisuuteen houkutella nuoret työelämän piiriin. Olemme huolella valmistautuneet ottamaan nuoret oppisopimusopiskelijat vastaan, ja valmisteluissa olemme yhdessä Careerian kanssa panostaneet erityisesti työn turvalliseen suorittamiseen ja perehdyttämiseen, kertoo Essi Suortti, Nesteen Öljytuotteiden henkilöstöpäällikkö.

– Nesteen Porvoon öljynjalostamo muutetaan asteittain uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi ja tavoite on tehdä Porvoon jalostamosta Euroopan vastuullisin vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii osaajia jatkossakin, Essi suortti jatkaa.

Prosessiteollisuuden perustutkinto: https://careeria.fi/koulutus/prosessiteollisuuden-perustutkinto-yhteishaku/