Eväitä osaajapulan ratkaisemiseksi

2.12.2022

Järjestimme 23.11.2022 Huomisen tekijät – Osaaminen syntyy ihmisistä -seminaarin, jossa kysyttiin mitä osaamisen kehittäminen työelämältä vaatii ja millä keinoilla voidaan vastata osaajapulaan. Seminaaria alustava blogiteksti löytyy täältä: Osaaminen – missä olet?

Seminaarin osallistujat olivat suurimmaksi osaksi Careerian työelämäkumppaneita ja muita työelämän edustajia, oppilaitostoimijoita sekä julkisten organisaatioiden toimijoita. Osallistujia oli monilta eri aloilta, suurimpina kauppa ja palvelut, sosiaali- ja terveysala sekä koulutusala.

Seminaarin puheenvuoroissa korostui ajatus siitä, että osaamisen kehittäminen lähtee organisaation strategiasta, mutta se on myös ihmisten kohtaamista sekä tunteiden ja kokemuksen johtamista. Lopuksi sukelsimme veto- ja pitovoimatekijöiden äärelle pohtimaan sitä, miten ihmiset saadaan paitsi houkuteltua alalle, myös pidettyä siellä. Tätä teemaa pääsimme myös työstämään yhdessä seminaariin osallistuneiden kesken.

Mitkä tekijät sitten luovat veto- ja pitovoimaa työhön?

Osallistujien tuottaman aineiston perusteella vetovoiman ja pitovoiman ydintekijöitä ovat hyvä johtaminen ja hyvä työyhteisö, viestintä, osaamisen kehittäminen, mielekkäät ja selkeät työnkuvat, toimiva palautekulttuuri, työn joustavuus, turvallisuus sekä palkitseminen ja hyvinvoinnin tukeminen. Monissa keskusteluissa oli korostunut ajatus ihmiskeskeisestä organisaatiokulttuurista.

Entä miten työn vetovoimaisuutta ja alalla pysymistä voitaisiin organisaatiossa tukea ja edistää?

Suurin osa keskusteluissa syntyneistä ideoista liittyi johtamiseen ja hyvään työyhteisöön. Johtamiseen liittyi esimerkiksi esihenkilöiden osaamistason merkitys, työntekijäymmärrys, johtaminen palveluna, itseohjautuvuutta tukevat rakenteet, arvoperustainen johtaminen, arvojen jalkauttaminen sekä hyvän johtajan ominaisuudet.

Hyvän työyhteisön piirteisiin taas lukeutui asioita, jotka ovat jokaisen työyhteisössä toimivan vastuulla, kuten kohtaaminen, kannustavuus, viestintä, ratkaisukeskeisyys ja vahvuusperusteisuus. Työn veto- ja pitovoimaisuutta voidaan aineiston perusteella luoda myös työnantajamielikuvan kautta. Osallistujat toivat esille, että työnantajamielikuva täytyy perustua aidolle työn ja sen tekijän arvostamiselle.

Pula osaavasta työvoimasta, osaamisen kehittämisen edellytykset sekä veto- ja pitovoimatekijät näyttävät liittyvän läheisesti toisiinsa. Osaajapulan keskellä monilla aloilla havahdutaan nyt siihen, että työelämässä on jotakin, mikä ei kohtaa työntekijöiden ja -hakijoiden tarpeita, toiveita ja kykyjä. Koulutuksen järjestäjien on tärkeää yhteistyössä työnantajien kanssa rakentaa pitkäjänteisesti alojen veto- ja pitovoimaa sekä kouluttaa ennakoiden tulevaisuuden osaamistarpeita. Työnantajien kannalta on tärkeää miettiä, mitkä veto- ja pitovoimatekijät ovat keskeisimpiä kehittämiskohteita.

Jos seminaari jäi sinulta katsomatta, löydät tallenteen täältä: Huomisen tekijät – Osaaminen syntyy ihmisistä -seminaarin tallenne.

Seminaarin puheenvuorojen materiaalit löydät tästä: Seminaarimateriaalit.

Satu Tenhovirta 
Projektipäällikkö, Osaavana työhön –hanke 
Careeria