Tieto on valtaa ja faktat vastuullisuutta

18.4.2024

Käsi, joka pitelee valkoista info-sanaa.

Viestintä on tiedon välittämistä ja vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa. Viestintä on jo lähtökohtaisesti vastuullista, kun informaatio perustuu faktoihin, läpinäkyvyyteen sekä ajantasaisuuteen ja kun viestintä ja vuorovaikutus on selkeää ja kohderyhmän huomioivaa.

Mitä sitten on vastuullisuusviestintä? Vastuullisuusviestinnällä kerrotaan, mitä yrityksessä tai organisaatiossa tehdään kestävän kehityksen, eettisten toimintatapojen ja yhteiskunnallisen vastuun eteen. Vastuullinen toiminta pitää sisällään taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat. Myös vastuullisuusviestinnän tulee perustua faktoihin, läpinäkyvyyteen, ajantasaisuuteen ja vuorovaikutukseen.

CSRD-direktiivi muuttaa vastuullisuusraportointia

Yritykset ja organisaatiot ovat viime vuosina jo julkaisseet vastuullisuusraporttejaan. Nyt raportointivelvollisuus vastuullisuudesta kasvaa. Euroopan Unioni on hyväksynyt Corporate Sustainable Reporting -direktiivin (CSRD). Tavoitteena on tuottaa vertailtavaa dataa yritysten ja organisaatioiden vastuullisuudesta ja lisätä läpinäkyvyyttä. Ympäristöasioiden lisäksi CSRD-raportoinnissa huomioidaan hallintotapa ja toiminnan sosiaaliset vaikutukset.

Direktiivi astuu voimaan porrastetusti. Vuoden 2024 osalta se koskee pörssiyhtiöitä, joissa on yli 500 henkilöä. Vuoden 2025 alusta CSRD-direktiivin piirissä ovat tämän hetken tietojen mukaan yritykset, joilla täyttyy kaksi kolmesta alla olevasta kriteeristä:

  • tase on 25 miljoonaa euroa tai enemmän
  • henkilöstöä on 250 tai enemmän
  • nettoliikevaihto on 50 miljoonaa euroa tai enemmän.

Muutos auttaa sijoittajia, kuluttajia ja päättäjiä arvioimaan yritysten ei-taloudellista suorituskykyä ja kannustaa yrityksiä ja organisaatioita entistä vastuullisemman liiketoimintamallin rakentamiseen.

Vaikkei yritys itse olisikaan CSRD-raportoinnin piirissä, tulee sen olla selvillä vaatimuksista. Lisäksi kannattaa laatia oma vastuullisuusstrategia ja huolehtia, että oma dokumentaatio vastuullisuuden osalta on kunnossa. CSRD-raportointi ulottuu myös alihankkijoihin ja yhteistyökumppaneihin. Vastuullinen toiminta ja läpinäkyvyys on yritysten ja organisaatioiden toiminnan sujuvuuden lisäksi kaikkien etu.

Kuluttajille on tulossa lisää suojaa

CSRD-direktiivin lisäksi EU-tasolla ollaan myös vahvistamassa kuluttajien suojaa ECGT-direktiivillä (Empowering consumers for the green transition). Voimaan tullessaan tämä direktiivi vahvistaa kuluttajien suojaa, kun yritysten on päivitettävä markkinointi- ja tuotetietonsa vastaamaan aiempaa tiukempia vaatimuksia. Kuluttajan kannalta tämä valmisteilla oleva direktiivi on hyvinkin tervetullut. Olemmehan juuri saaneet lukea mm. ikäviä uutisia isojen vaatejättien käyttämästä vastuulliseksi väitetystä puuvillasta, joka aiheuttaakin metsäkatoa ja rikkoo ihmisoikeuksia.

ECGT-direktiivin lisäksi valmisteilla on myös GCD-direktiivi (Green Claims Directive), jolla sen voimaan astuessa tullaan puuttumaan viherpesuun, tuotteen esittämiseen ympäristöystävällisempänä, kuin se oikeasti on. Me kuluttajat voimme olla tyytyväisiä näihin tulossa oleviin uudistuksiin.

Entä ne digitaaliset päästöt?

Digitalisaation päästöjä verrataan jo lentoteollisuuden päästöihin. Voimme pienentää omaa henkilökohtaista digitaalista hiilijalanjälkeämme vaikka käyttämällä laitteita mahdollisimman pitkään, kierrättämällä ja suosimalla käytettyjä laitteita sekä sammuttamalla laitteet, kun emme käytä niitä.

Digitaaliselle mainonnallekin voidaan laskea hiilijalanjälki ja kertoa mitä yritys tai organisaatio tekee pienentääkseen myös digitaalista hiilijalanjälkeään. Päästöjä aiheutuu mm. mainonnan epäonnistuneesta kohdentamisesta ja turhista latauksista, mainosten tuotannosta, lentämisestä kuvauspaikkoihin jne. Myös tiedon siirto ja säilytys vie energiaa. IAB Finlandin mukaan yhden digikampanjan tuotannon ja jakelun CO2e-päästöt (kasvihuonepäästöjen yhteismitta) vastaavat 160 Pariisi–New York välistä lentoa!

Vastuullisuus on voimavara

Vastuullinen toiminta ja viestinnän läpinäkyvyys vahvistaa yrityksen mainetta ja uskottavuutta ja auttaa valmistautumaan mahdollisiin maineriskeihin. Kun vastuullisuus on kiinteä osa yrityksen tai organisaation normaalia toimintaa, on myös siitä raportointi ja tuleviin muutoksiin sopeutuminen helpompaa. Ja vaikka omat asiat olisivatkin kunnossa, myös ketjujen ulospäin tulee olla kunnossa, sillä myös yhteistyökumppaneiden vastuullisuus vaikuttaa omaan toimintaan.

Careeria on juuri julkaissut järjestyksessä jo toisen vastuullisuusraporttinsa ja Kestävä Careeria
-vastuullisuusohjelma 2024–2030 löytyy Careerian nettisivuilta. Uuden direktiivien mukaiseen raportointiin liitytään annetun aikataulun mukaisesti.

Maarika Weissmann
Asiantuntija, viestintä
Careeria

Lähteet:

Careerian vastuullisuusraportti 2023: https://careeria.fi/wp-content/uploads/2024/04/Careerian-vastuullisuusraportti-2023.pdf

Kestävä Careeria -vastuullisuusohjelma 2024–2030: https://careeria.fi/careeria/laatu-kehittaminen-ja-vastuullisuus/

Liana-webinaari 13.3.2024, kuunneltu 12.4.2024: https://www.youtube.com/live/WnKqgnjRZlw?si=TT5N6siTP4nJaGxAhttps://www.youtube.com/live/WnKqgnjRZlw?si=TT5N6siTP4nJaGxA

YLE 11.4.2024: Vaatejätit H&M ja Zara ovat käyttäneet brasilialaista ”vastuullista puuvillaa”, jonka tuotanto aiheuttaakin metsäkatoa | Ulkomaat | Yle

Suomen luonnonsuojeluliitto 17.11.2023: Kuusi keinoa digitaalisen hiilijalanjäljen pienentämiseen

IAB Finland: Vastuullinen digimainonta Suomessa -opas: https://www.iab.fi/oppaat-suositukset/oppaat.html