Careerian työelämäyhteistyö kautta aikojen oppisopimustoiminnan grand old manin silmin

24.1.2023

Mies kättelee hymyilevää naista pöydän yli neuvotteluhuoneessa.

Careerian asiakasvastaavaa Petri Simanderia voisi kutsua oppisopimustoiminnan grand old maniksi. Hän on lähes kolmikymmenvuotisen uransa aikana nähnyt työelämäyhteistyön ja oppisopimustoiminnan eri vaiheet ja ollut mukana monessa. Kysyimme Petri Simanderilta, kuinka maailma on muuttunut oppisopimus- ja työelämäyhteistyörintamalla hänen työuransa aikana.

Olet toiminut työelämäyhteistyön ja oppisopimusten parissa jo melkein 30 vuotta. Päädyitkö alalle määrätietoisesti hakeutuen vai sattuman kautta?

Taustani on raskaan maansiirtokaluston huollon ja jälkimarkkinoinnin parissa ja sen jälkeen autoalan opettajana. Sain näin näkemyksen molemmilta puolilta, miten osaamisen hankkimisen voi yhdistää työssä ja oppilaitoksessa.

Opettajana ollessani aloin järjestää työpaikkakouluttajakoulutuksia, ja sen myötä silloinen oppisopimuksen koulutustarkastaja kysyi minua oppisopimushommiin. Sillä tiellä olen edelleen.

Minkälaista työelämäyhteistyö ja oppisopimustoiminta oli aloittaessasi? Mikä on muuttunut vuosien saatossa eniten?

Toiminta oli alussa työpaikalla tapahtuvaa yhteistä suunnittelua, jolloin työpaikoilla käytiin useita kertoja myös koulutuksen aikana.

Työnantajat ovat nykyään paljon paremmin tietoisia oppisopimuksen mahdollisuuksista. He ovat halukkaita osallistumaan työntekijöidensä koulutuksen suunnitteluun. Työnantajat odottavat myös nopeaa reagointia koulutustarpeisiin vastaamiseen.

Entä mikä on muuttunut oppisopimusopiskelussa?

Oppisopimusopiskelijan tietopuoliset opinnot ja tutkinnon suorittamisen järjestelyt hoituvat pääosin Careerian toimesta. Toisilta koulutuksen järjestäjiltä hankinta on nykyään hyvin vähäistä. Kymmenessä vuodessa ulkopuolinen hankinta on vähentynyt 40 prosentista muutamaan prosenttiin.

Luonnollisesti etä- ja verkko-opinnot ovat lisääntyneet merkittävästi. Se on saattanut lisätä opiskelijan kuormaa omalla ajalla opiskeluun.

Miten oppisopimusten määrät ovat kehittyneet urasi aikana?

Oppisopimuksia oli paljon 2000-luvun alussa. Määrät laskivat, kun valtakunnallisesti aloitettiin oppisopimusten laadun ja lainmukaisuuden tarkastelu. Nyt kasvua on jälleen ollut viimeiset vuodet – osatutkintomahdollisuus on auttanut tässä asiassa, kun valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet.

Kuinka monta oppisopimusta on kulkenut käsiesi kautta?

Laskin karkeasti, että olen ollut solmimassa n. 3500 oppisopimusta.

Mitkä ovat mielestäsi parhaat asiat oppisopimusopiskelussa?

Opiskelijan kannalta: Opiskelija on työsuhteessa ja nauttii palkkaa. Koulutusta voi hankkia olemassa olevaan ja tulevaan tarpeeseen. Lisäksi myös yrittäjällä on mahdollisuus kehittää osaamistaan ja yritystään oppisopimusopiskelulla.

Työpaikan ja työelämän kannalta: Oppisopimus on kysyntälähtöistä – se toimii ratkaisuna yrityksen sen hetken ja lähitulevaisuuden osaamistarpeen tyydyttämiseen.

Oppilaitoksen kannalta: Merkittävä määrä osaamisesta hankitaan työpaikalla. Tämä vähentää lähiopetuksen tarvetta. Opettajille tulee työelämän osaamistarpeet tutuiksi ja he pääsevät tekemään yhteistyötä yritysten henkilöstön, työnantajien ja työpaikkaohjaajien kanssa.

Mitkä ovat merkittävimpiä virstanpylväitä oppisopimuksiin ja työelämäyhteistyöhön liittyen urasi aikana?

Yleisesti ottaen olen oppinut todella paljon elinkeinoelämän ja yritysten toiminnan lainalaisuuksista sekä heidän osaamisensa kehittämistarpeista. Olen saanut tutustua valtavaan määrään mielenkiintoisia ihmisiä ja tehdä töitä heidän kanssaan.

Lisäksi olen saanut olla luotettu yhteyshenkilö monessa tilanteessa tyyliin ”kysytään Petriltä” ja oppisopimuskoulutuksen perusperiaatteiden puolestapuhuja niin valtakunnallisesti kuin oman työnantajan palveluksessa.

Toiveesi liittyen oppisopimusjärjestelmän kehittämiseen?

Kehittäisin entistä parempia kannustimia työnantajalle nuoren henkilön rekrytointiin. Tällaisia olisivat esimerkiksi parempi taloudellinen tuki työllistämiseen ja ohjauksen kuluihin.

Oppisopimuksen tunnusmerkit ovat jonkin verran hämärtyneet viime vuosina. Oppisopimus ei ole automaatti silloin, kun koulutus liittyy työsuhteeseen, vaikkakin on sen edellytys: Opetushallituksen mukaan oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista pätevän työpaikkaohjaajan tukemana ja osaamista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Aidon oppisopimuksen suunnittelun tavoitteena on ensin selvittää, mitä kaikkea osaamista voi hankkia omassa työssään. Tämän täydennykseksi sovitaan oppilaitoksen opiskelukokonaisuus. Paras työpaikkaohjaajan pätevöityminen tapahtuu, kun hän saa olla mukana osaamisen hankkimisen suunnittelussa.

Entä nostosi työelämäyhteistyön kehittämiseen?

Peräänkuulutan välitöntä vuoropuhelua työelämän ja yritysten edustajien kanssa. Meillä koulutuksen järjestäjänä ei tarvitse olla valmiita ratkaisuja työelämälle. Riittää, että kuuntelemme työelämän tarpeita ja rakennamme yhdessä uusia malleja ja yksittäisiä toteutuksia.

Miten arvioisit Suomen oppisopimusjärjestelmää suhteessa muihin maihin?

Meillä on Suomessa hyvä oppisopimusjärjestelmä. Suomessa rekrytoivassakin oppisopimuksessa opiskelijan palkkaus on hyvä, koska se perustuu työehtosopimukseen. Osaamisperusteisuus oli loistava uudistus, joka antaa mahdollisuuksia joustaviin ratkaisuihin.

Terveisesi kollegoillesi oppisopimustoiminnan ja työelämäyhteistyön parissa?

Kun tunnemme oppisopimuksen reunaehdot jo asetuksesta alkaen ja toisessa päässä työelämän tarpeet ja asiakkaan toiveet, niin osaaminen ja rohkeus suunnitelmien tekemiseen ja päätöksiin syntyy viiveettä.

Työpaikoilla käynnit ja vuorovaikutus saman pöydän ääressä on vähentynyt koronan aikana ja sähköisten toimintojen lisäännyttyä. Paras työelämäyhteistyö onnistuu kuitenkin tapaamisissa siellä, missä työelämässä oppiminen tapahtuu – tätä kannattaa pitää yllä.

Mitkä ovat unohtumattomimmat tai jännittävimmät kokemuksesi urasi aikana?

Unohtumatonta oli nähdä Careerian, Näkövammaisten liiton ja Invalidiliiton yhdessä saavutettavaksi ja esteettömäksi suunnitteleman yrittäjyyden ammattitutkintokoulutuksen toteutus ja se, mitä opiskelijat saivat aikaan oman yritystoimintansa kehittämisessä. Tähän Suomen ensimmäiseen saavutettavaan ja esteettömään yrittäjyyden ammattitutkintoon syksyllä 2020 valmistunut ryhmä sai valmistujaistilaisuuteen itsensä tasavallan presidentin Sauli Niinistön lähettämän tervehdyksen.

Jännittävin hetki oli rikospoliisin kuulustelussa, jossa edustin oppisopimuskoulutuksen vertaistoimijaa suhteessa tutkinnan kohteena olevaan toiseen koulutuksen järjestäjään.

Hauskimpia hetkiä (näin jälkeen päin muisteltuna) oli, kun olin sovitussa tapaamisessa valtakunnallisen konsernin Porvoon yksikössä, josta päällikkö heitti minut ulos: ”Täällä mitään oppisopimuksia esimiehille tehdä.” 15 minuutin kuluttua hän soitti: ”Voitko tulla takaisin.” Hän oli lukenut jättämiäni papereita ja soittanut henkilöstöpäällikölle. Toisessa tapauksessa menin työpaikalle solmimaan oppisopimusta ja olin unohtanut kaikki paperit ja sopimukset työpöydälleni. Molempien työnantajien kanssa on vuosien yhteistyö ja tapaamisiamme sävyttää aina mukava huumori.

Mitä muuttaisit työelämäyhteistyössä ja oppisopimusjärjestelmässä?

Lisäisin oppisopimuksen sisäistä markkinointia entisestään Careeriassa. Tämä on asiakaskontaktien avaamista, niistä oppimista ja yhteisistä käytännöistä sopimista. Ei ole tarkoituksenmukaista määrittää tarkasti kuka tekee mitäkin asiakassuhteiden hoidossa, vaan kartoitetaan mitä asiakas meiltä toivoo ja palvellaan asiakkaita yhdessä toistemme työtä täydentäen.

Mitä haluaisit vielä urasi aikana nähdä tapahtuvan?

Teemme yritysten kanssa puolivalmiita mallinnuksia eri työntekijäryhmien oppisopimuksissa. Näin kukin osapuoli tietää jo valmiiksi, miten prosessi etenee, varsinkin hakeutumisen vaiheissa, ja tietää keihin ottaa yhteyttä.

Kiitos haastattelusta Petri Simander!

Mies istuu työpöydän äärellä ja keskustelee naisen kanssa, joka osoittaa näyttöruutua.

Tervetuloa Careerian oppisopimuspalvelujen pariin!

Oppisopimus on edullinen investointi osaamisen kehittämiseen ja työntekijöiden sitouttamiseen. Sekä työnantajalle että työntekijälle maksuton oppisopimus on joustava ja käytännönläheinen ratkaisu kehittää osaamista työnantajan ja työntekijän tavoitteiden mukaisesti oli sitten kysymyksessä henkilöstön uudelleen kouluttaminen, uuden työvoiman rekrytointi tai osaamisen kehittäminen.

Oppisopimus: https://careeria.fi/oppisopimuskoulutus/
Oppisopimustietoa työnantajalle: https://careeria.fi/oppisopimuskoulutus/oppisopimus-tyonantajalle/
Yrittäjän oppisopimus: https://careeria.fi/oppisopimuskoulutus/yrittajan-oppisopimus/
Careerian oppisopimustoiminnan asiantuntijat: https://careeria.fi/oppisopimuskoulutus/oppisopimuspalveluiden-yhteystiedot/

Jalostamme osaamista työelämää varten

Tietoa Careerian työelämän kehittämispalveluista ja asiakkaidemme kokemuksista yhteistyöstä: https://careeria.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/

Tietoa Opetushallituksen sivuilla työelämässä oppimisesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tyoelamassa-oppiminen

Menestystarinoita

https://careeria.fi/tarinat/yrittajyyden-ammattitutkinnolla-lisaa-ammattimaisuutta-yritystoimintaan/
https://careeria.fi/tarinat/careerian-ja-zum-beispielin-opiskelijayhteistyo-aitoa-ja-asiakaslahtoista/