Keskusteluja ChatGPT:n kanssa

28.2.2023

Maapallon päällä seisovia hahmoja sinivihreässä sävyssä.

Keskustelussa Careerian laadun asiantuntija Päivi Koponen ja tekoälyavustaja ChatGPT. Kuvituksen tekivät tekoälyohjelma Dall-e 2 ja Päivi Koponen. Vastaukset on tuotettu helmikuisena perjantai-iltapäivänä 2023.

PK: Minkälaista on laadukas ammatillinen koulutus vuonna 2050?

ChatGPT: Laadukkaan ammatillisen koulutuksen määritelmä voi muuttua vuoteen 2050 mennessä, kun työelämän tarpeet ja haasteet kehittyvät. Kuitenkin, seuraavia piirteitä voidaan pitää tärkeinä laadukkaalle ammatilliselle koulutukselle tulevaisuudessa:

  1. Joustavuus: joustava koulutusmalli mahdollistaa koulutuksen yhdistämisen työhön tai muihin velvollisuuksiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi verkko-opintoja tai työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.
  2. Osaamisperusteisuus: Koulutusohjelmien tulee perustua nykyisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja niiden osaamisvaatimuksiin. Koulutusohjelmat tulisi kehittää yhdessä työelämän kanssa.
  3. Käytännönläheisyys: Laadukas ammatillinen koulutus tarjoaa käytännön työkokemusta ja mahdollisuuksia soveltaa teoriaa käytäntöön. Koulutuksen tulee sisältää käytännön projekteja, työharjoitteluita ja mahdollisuuden käyttää oikeita työkaluja ja -menetelmiä.
  4. Monimuotoisuus: Laadukkaassa ammatillisessa koulutuksessa tulee huomioida erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa. Koulutuksessa tulee ottaa huomioon erilaiset oppimistyylit, kulttuuriset taustat, elämäntilanteet ja tarpeet.
  5. Kestävän kehityksen huomioiminen: Kestävän kehityksen periaatteiden tulee olla osana laadukasta ammatillista koulutusta tulevaisuudessa. Koulutuksessa tulee huomioida ympäristöasiat ja kestävän kehityksen tarpeet.
  6. Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky: Tulevaisuuden ammatillisessa koulutuksessa tulee painottaa kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja luovaa ajattelua. Näitä taitoja tarvitaan yhä enemmän tulevaisuuden työelämässä.
  7. Henkilökohtaistaminen: Laadukas ammatillinen koulutus tulee huomioida yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Koulutuksessa tulee mahdollistaa henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, jotta oppija voi saavuttaa oman potentiaalinsa.

PK lukee ChatGPT:n vastauksia ja ajatukset virtaavat vuolaasti aiheesta toiseen:

Hmm… Mehän toteutimme viime syksynä ensimmäisen kerran Luovuusluolan,
• jonka toteutuksessa oli mukana opiskelijoita mm. suunnittelemassa visuaalista ilmettä, tekemässä videoita ja striimaamassa tapahtumaa
• ja Luovuusluolan voittajaksi valittiin koulutustuote, johon on saatu joustavuutta ja tehokkuutta: Työtä, elämää ja työelämää podcast, jakso 1, lähihoitajaksi joustavasti työn ohessa – miten se onnistuu?

… Ja kyllä, me toimimme Careeriassa monin tavoin ja monissa tilanteissa työelämän kanssa:
• Jalostamme osaamista työelämää varten
• Meillä on Joustavia ratkaisuja oppisopimuksen avulla

…Entäpä kestävä kehitys tai vastuullisuus ja sen ulottuvuudet? Oikeastaanhan Vastuullisuus on vanha hyvä juttu

… Tutkinto-opiskelijoille tehdään henkilökohtaistamissuunnitelmat. Eikä sovi unohtaa, että parhaillaan on Yhteishaun aika: 21.2. klo 8.00–21.3. klo 15:00.
• täältä näet 5 syytä miksi ammattikoulu on erinomainen vaihtoehto nuorelle ja
Opintopolussa Careerian tarjoamat mahdollisuudet

PK on vahvasti sitä mieltä, että yhdessä työskentely on parhaimmillaan paitsi kivaa, niin myös luovaa ja tehokasta. Myös ChatGPT mainitsee tiimityön yhtenä tulevaisuuden työorganisaatioiden menestystekijänä:

Tulevaisuudessa menestyvät organisaatiot ovat todennäköisesti niitä, jotka pystyvät rakentamaan vahvoja tiimejä ja yhteistyöverkostoja. Tiimityöskentely ja yhteistyö voivat edistää innovaatioita ja parantaa organisaation suorituskykyä.

Siirretään katse tulevaisuuteen ja pyydetäänpä Dall-e 2:ta tekemään kuva tulevaisuuden tiimityöstä tällä planeetalla. Me ammatillisen koulutuksen parissa toimimme yhdessä yhteisen hyvän vuoksi, teemme huomisen tekijöitä huomisen työelämälle!

ChatGPT
Dall-e 2
Päivi Koponen

Päivi Koponen
Asiantuntija, Careeria